Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER SEQUENCE - Bir kayıt listesi üretecinin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] art ]
      [ MINVALUE asgarideer | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_deer | NO MAXVALUE ]
      [ RESTART [ WITH ] balang ]
      [ CACHE kayt_says ] [ [ NO ] CYCLE ]

AÇIKLAMA

    ALTER SEQUENCE mevcut bir kayıt listesinin parametrelerini değiştirir.
    ALTER SEQUENCE cümlesinde özellikle belirtilmeyen bir parametrenin
    değeri değişmeden kalır.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    art INCREMENT BY art deyimi isteğe bağlıdır. Pozitif bir değer
       listeyi artan değerli, negatif bir değer ise azalan değerli bir
       liste haline getirir. Belirtilmezse, eski artış değeri geçerli
       kalır.

    asgarideer, NO MINVALUE
       İsteğe bağlı MINVALUE asgarideer deyimi üretilen bir kayıt
       listesinin asgari sıra değerini belirlemekte kullanılır. NO
       MINVALUE  belirtilirse,  öntanımlı sıra değeri kullanılır.
       Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 1, azalan değerli
       bir liste için 2^63 - 1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski
       asgari sıra değeri geçerli kalır.

    azami_deer, NO MAXVALUE
       İsteğe bağlı MAXVALUE azami_deer deyimi üretilen bir kayıt
       listesinin azami sıra değerini belirlemekte kullanılır. NO
       MAXVALUE  belirtilirse, öntanımlı sıra  değeri  kullanılır.
       Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 2^63 - 1, azalan
       değerli bir liste için -1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski
       asgari sıra değeri geçerli kalır.

    balang
       İsteğe bağlı RESTART WITH balang deyimi kayıt listesinin
       başlangıcını değiştirmek için kullanılır.

    kayt_says
       İsteğe bağlı CACHE kayt_says deyimi daha hızlı erişim için
       sıralı listeyi saklamak üzere bellekte yer ayrılmasını ve
       ilklendirilmesini sağlar. En az değer 1'dir. Belirtilmezse eski
       değer değişmeden kalır.

    CYCLE İsteğe bağlı CYCLE seçeneği, artan bir değerli bir listede
       azami_deer, azalan değerli bir listede asgarideer aşıldığında
       tekrar başlangıca dönülmesini sağlar.

    NO CYCLE
       İsteğe bağlı NO CYCLE belirtilmişse, bir nextval çağrısı bir
       listenin sonunda yapıldığında bir hata döndürecektir. Ne CYCLE
       ne de NO CYCLE belirtilmişse, eski davranış değişmeden kalır.

ÖRNEKLER

    serial adlı bir kayıt listesini 105. kayıttan yeniden başlatmak için:

      ALTER SEQUENCE serial RESTART WITH 105;

EK BİLGİ

    Birlikte  çalışan ve aynı kayıt listesinden kayıt numarası alan
    hareketlerin engellenmesinden kaçınmak için, ALTER SEQUENCE hiçbir
    zaman geri sarılmaz; değişiklikler anında etkin olur ve geri alınamaz.

    ALTER SEQUENCE ile değiştirilen parametreler,  bellekte  ayrılmış
    kayıtlarda kullanılırken, o an etkin olan dışında artalandaki nextval
    sonuçlarını anında etkilemeyecektir. O an etkin olan sonuç anında
    etkilenecektir.

UYUMLULUK

    ALTER SEQUENCE, SQL:2003'e uygundur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005