Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER TABLESPACE - bir tablo alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TABLESPACE isim RENAME TO yen_isim
    ALTER TABLESPACE isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER TABLESPACE bir tablo alanının tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir tablo alanının ismi.

    yeni_isim
       Tablo alanını yeni ismi. Yeni isim, sistem tablo alanları için
       önek olarak ayrılmış olan pg_ dizgesiyle başlayamaz.

    yeni_aidiyet
       Tablo alanının yeni sahibi. Bir tablo  alanının  sahibini
       değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

    index_space tablo alanının ismini fast_raid yapmak için:

      ALTER TABLESPACE index_space RENAME TO fast_raid;

    index_space tablo alanının sahibini değiştirmek için:

      ALTER TABLESPACE index_space OWNER TO mary;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER TABLESPACE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE   TABLESPACE   [create_tablespace(7)],  DROP  TABLESPACE
    [drop_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005