Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ALTER TRIGGER - bir tetiğin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TRIGGER isim ON tablo RENAME TO yeni_isim

AÇIKLAMA

    ALTER TRIGGER mevcut bir tetiğin özelliklerini değiştirir. RENAME
    deyimi tetiğin tanımına dokunmadan sadece ismin değiştirir.

    Özelliklerini değiştirebilmeniz için tetiğin etkilediği tablonun sahibi
    olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek tetiğin ismi.

    tablo Bu tetiğin etkildeği tablonun ismi.

    yeni_isim
       Tetiğin yeni ismi.

ÖRNEKLER

    Mevcut bir tetiğin ismini değiştirmek için:

      ALTER TRIGGER emp_stamp ON emp RENAME TO emp_track_chgs;

UYUMLULUK

    ALTER TRIGGER bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005