Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    ANALYZE - bir veritabanı hakkında istatistik toplar

KULLANIM

    ANALYZE [ VERBOSE ] [ tablo [ (stun [, ...] ) ] ]

AÇIKLAMA

    ANALYZE veritabanındaki tabloların içerikleri hakkında istatistikleri
    toplar ve bunları pg_statistic adlı sistem tablosuna kaydeder. Bundan
    sonra sorgu planlamacısı sorguları en verimli çalıştırma planlarını
    saptamak için kullanır.

    Parametresiz olarak ANALYZE, çalışılan veritabanındaki tüm tabloları
    inceleyecektir. Parametre olarak bir tablonun sadece sütun isimlerini
    vermek mümkündür, bu durumda sadece bu sütunlarla ilgili istatistikler
    toplanır.

PARAMETRELER

    VERBOSE
       İşlemin gelişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi gösterir.

    tablo Analiz  edilecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
       Belirtilmezse veritabanındaki tüm tablolar öntanımlıdır.

    stun Analiz edilecek sütunun ismi. Belirtilmezse, tüm  sütunlar
       öntanımlıdır.

ÇIKTILAR

    VERBOSE belirtildiğinde, ANALYZE işleme sokulan tablolarla ilgili
    sürecin gelişimi ile ilgili iletiler basar. Bu arada tablolar hakkında
    çeşitli istatistikleri de gösterir.

EK BİLGİ

    ANALYZE deyimi düzenli aralıklarla ya da bir tablonun içeriğinde
    büyükçe bir değişiklik yaptıktan hemen sonra çalıştırılırsa iyi olur.
    Toplanan istatistikler planlamacıya en uygun sorgu planını seçmekte
    yardımcı olarak, sorgu işleminin hızını arttırmasını sağlayacaktır.
    Genel bir strateji, işlemler bakımından günün en sakin zamanında VACUUM
    [vacuum(7)] ve ANALYZE çalıştırmaktır.

    VACUUM FULL deyiminin aksine, ANALYZE hedef tabloda sadece bir okuma
    kilidi gerektirir, böylece tablo üzerinde aynı anda başka etkinlikler
    de yapabilir.

    ANALYZE tarafından toplanan istatistikler genellikle, her sütundaki en
    ortak değerler ile her sütundaki yaklaşık veri dağılımını gösteren bir
    çan çizgesi içerir. Bunlardan biri ya da her ikisi de, ANALYZE bunları
    ilginç  bulmazsa (örneğin, bir sütundaki değerlerin eşsiz olması
    istenmişse, burada ortak bir değer olmayacaktır) ya da sütun veri türü
    ilgili işleçleri desteklemiyorsa atlanabilir. İstatistikler ile ilgili
    daha ayrıntılı bilgiyi
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/maintenance.html  adresinde
    bulabilirsiniz.

    Çok büyük tablolarda, ANALYZE her satırı tek tek incelemek yerine tablo
    içeriğinden rasgele örnekler alır. Bu, çok büyük tabloların analizinin
    çok kısa bir sürede gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Ancak bu
    istatistikler yaklaşıktır ve ANALYZE'ın her çalıştırılışında, tablo
    içeriği çok fazla değişmemiş olsa bile, çok değişik sonuçlar elde
    edilebilir. Bu, EXPLAIN tarafından gösterilen planlamacının tahmini
    maliyetlerinde küçük değişiklikler şeklinde sonuçlanabilir. Yaygın
    olarak,  bu  belirlenimci  olmayan  yaklaşım,  ANALYZE'ın  her
    çalıştırılışında sorgu eniyilecinin farklı sorgu planları seçmesine
    sebep olur. Bundan kaçınmak için,  ANALYZE  tarafından  toplanan
    istatistik miktarını aşağıda açıklandığı gibi arttırmalısınız.

    Analizin genişletilmesi, her sütun için istatistik hedefi ALTER TABLE
    ... ALTER COLUMN ... SET STATISTICS ile belirtilerek sütun sütun ya da
    default_statistics_target   yapılandırma  değişkeninin  değeriyle
    denetlenebilir (ALTER  TABLE  [alter_table(7)]  kılavuz  sayfasına
    bakınız). Hedef değer, en ortak değer listesindeki girdilerin azami
    sayısı ve çan çizgesindeki azami çubuk sayısı olarak belirtilir. Ön
    tanımlı hedef değeri 10'dur. Bu değer, ANALYZE işleminin aldığı zaman
    ve  pg_statistic  tablosunun  kapladığı  alan  ile  planlamacının
    tahminlerindeki doğruluk arasındaki dengeyi sağlayacak bir değere
    ayarlanabilir. Ayrıca, istatistik hedefini sıfır olarak belirtmek, o
    sütundan istatistik toplanmamasını sağlayacaktır. Sorguların WHERE,
    GROUP BY veya ORDER BY deyimlerinin hiçbir zaman bir parçası olmayacak
    sütunlar  için,  planlamacı  böyle  sütunların  istatistiklerini
    kullanmayacağından bunu yapmak faydalı olabilir.

    Analizi yapılacak sütunlar arasında en geniş istatistik hedefini,
    istatistikleri hazırlamakta kullanılan örnek alınmış tablo satırlarının
    sayısı belirler. Hedefin arttırılması ANALYZE sonuçlarının kaydı için
    harcanan  alanın ve işlem için harcanan zamanın orantılı olarak
    artmasına sebep olur.

UYUMLULUK

    SQL standardında ANALYZE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005