Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    BEGIN - bir hareket kümesi başlatır

KULLANIM

    BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ kip [, ...] ]

    burada kip şunlardan biri olabilir:

     ISOLATION LEVEL
       { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ
       | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED }
     READ WRITE | READ ONLY

AÇIKLAMA

    BEGIN bir hareket kümesi başlatır; yani, BEGIN'den sonraki tüm cümleler
    bir COMMIT [commit(7)] veya ROLLBACK [rollback(7)]'e rastlanıncaya
    kadar tek bir hareket olarak çalıştırılır. Öntanımlı olarak (BEGIN
    olmaksızın), PostgreSQL hareketleri "autocommit" kipinde çalıştırır;
    yani, her cümle kendi hareketi olarak çalıştırılır ve eğer işlem
    başarılı olmuşsa cümlenin sonunda bir COMMIT [commit(7)], aksi takdirde
    hareketi geri almak için bir ROLLBACK [rollback(7)] çalıştırılır.

    Cümleler,  bir hareket kümesinden daha hızlı çalıştırılır, çünkü
    hareketin başlatılması ve bitirilmesi önemli bir işlemci ve disk
    etkinliği gerektirir. Çok sayıda cümlenin tek bir hareket olarak
    çalıştırılması, birbiriyle ilintili çok sayıda değişiklik yaparken
    tutarlılığı  sağlamak  için  yararlıdır:  birbiriyle  ilintili
    değişikliklerin hepsi yapılmadan diğer  oturumlar  ara  durumları
    göremeyeceklerdir.

    Eğer bir yalıtım seviyesi (ISOLATION LEVEL) veya oku/yaz (READ WRITE |
    READ ONLY) kipi  belirtilmişse,  yeni  hareket  SET  TRANSACTION
    [set_transaction(7)] çalıştırılmış gibi bu niteliklere sahip olur.

PARAMETRELER

    WORK, TRANSACTION
       İsteğe bağlıdırlar ve bir etkileri yoktur.

    BEGIN cümlesindeki diğer parametrelerin anlamları için SET TRANSACTION
    [set_transaction(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

EK BİLGİ

    START TRANSACTION [start_transaction(7)], BEGIN ile aynı işlevselliğe
    sahiptir.

    Bir hareket kümesini sonlandırmak için COMMIT [commit(7)] ya da
    ROLLBACK [rollback(7)] kullanın.

    Bir hareket bloğunun içinde bulunacak bir BEGIN bir uyarı iletisine
    sebep olacak, ama hareketin durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır.
    Bir hareket kümesinin içine başka bir hareket gömmek için kayıt
    noktalarını kullanın (bkz. SAVEPOINT [savepoint(7)]).

    Geriye doğru uyumluluk sebebiyle, kip'ler arasına virgül konmayabilir.

ÖNEKLER

    Bir hareket kümesini başlatmak için:

      BEGIN;

UYUMLULUK

    BEGIN   bir   PostgreSQL   oluşumudur.   START   TRANSACTION
    [start_transaction(7)] kılavuz sayfasında daha fazla uyumluluk bilgisi
    bulabilirsiniz.

    Yeri gelmişken, BEGIN anahtar sözcüğü gömülü SQL'de başka bir amaçla
    kullanılmaktadır.  Veritabanı  uygulamalarınızı farklı platformlara
    uyarlarken hareket sözdizimi hakkında dikkatli olmanızı öneririz.

İLGİLİ BELGELER

    COMMIT  [commit(7)],  ROLLBACK  [rollback(7)],  SET  TRANSACTION
    [set_transaction(7)],  START  TRANSACTION  [start_transaction(7)],
    SAVEPOINT [savepoint(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005