Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CHECKPOINT - anlık olarak bir hareket günlüğü denetim noktası oluşturur

KULLANIM

    CHECKPOINT

AÇIKLAMA

    Hareket günlük kaydı "Write-Ahead Logging" (WAL) denen bir sistemle
    yapılır:  Bir  hareketin  bitiminde, değişikliklerin günlük kaydı
    tutulduğundan, değişiklikler hemen diske yazılmaz. Hareketlerin günlük
    kayıtları ise belirli aralıklarla diske yazılır. Günlük kayıtlarının
    diske  yazılması  sırasında,  günlük  kayıtlarının  yansıttığı
    değişiklikleri içeren veri dosyaları da diske yazılır. Hareket günlük
    kayıtlarının ve bunun ardından değişiklikleri içeren veri dosyalarının
    gereken  sıklıkta  yazılması  için denetim noktaları oluşturulur.
    Özdevinimli  denetim   noktası   sıklığını   ayarlamak   için
    checkpoint_segments ve checkpoint_timeout yapılandırma değişkenleri
    kullanılır. CHECKPOINT komutu ise, özdevinimli denetim noktalarından
    biri beklenmeksizin, komut çalıştırıldığı anda bir denetim noktası
    oluşturmak için kullanılır.

    WAL sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/wal.html adresine bakınız.

    Sadece ayrıcalıklı kullanıcı CHECKPOINT çağrısı yapabilir.  Komut,
    normal işlemler sırasında kullanmak için tasarlanmamıştır.

UYUMLULUK

    CHECKPOINT bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005