Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CLOSE - bir göstericiyi kapatır

KULLANIM

    CLOSE isim

AÇIKLAMA

    CLOSE bir açık gösterici ile ilgili olarak ayrılmış tüm özkaynakları
    serbest bırakır. Gösterici kapatıldıktan sonra, üzerinde işleme artık
    izin verilmez. Artık ihtiyaç kalmadığında bir gösterici kapatılmalıdır.

    Hareket dışında geçerli olmayan göstericiler, hareketin COMMIT veya
    ROLLBACK ile sonlandırılmasıyla dolaylı olarak kapatılırlar. Hareket
    tamamlandıktan sonra da geçerli kalan göstericiler ise, oluşturulduğu
    hareket ROLLBACK ile geri alındığında dolaylı olarak kapatılırlar. Eğer
    hareket başarıyla tamamlanmışsa böyle bir gösterici ya doğrudan bir
    CLOSE ile ya da istemci bağlantıyı kestiğinde dolaylı olarak kapatılır.

PARAMETRELER

    isim  Kapatılacak göstericinin ismi.

EK BİLGİ

    PostgreSQL bir OPEN gösterici deyimi  kullanmaz;  bir  gösterici
    bildirildiği  andan  itibaren açık kabul edilir. Bir göstericiyi
    bildirmek için DECLARE [declare(7)] kullanılır.

ÖRNEK

    liahona göstericisini kapatmak için:

      CLOSE liahona;

UYUMLULUK

    CLOSE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    DECLARE [declare(7)], FETCH [fetch(7)], MOVE [move(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005