Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kısıt tetiği tanımlar

KULLANIM

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
      AFTER olaylar ON
      tablo_ismi kst znitelikler
      FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE ilev_ismi ( argmanlar )

AÇIKLAMA

    CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve pg_dump
    tarafından gösterimsel bütünlük için özel  tetikler  oluşturmakta
    kullanılır. Genel kullanım için tasarlanmamıştır.

PARAMETRELER

    isim  Kısıt tetiğinin ismi.

    olaylar
       Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.

    tablo_ismi
       Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli
       olabilir).

    kst Asıl kısıt belirtimi.

    znitelikler
       Kısıt öznitelikleri.

    ilev_ismi(argmanlar)
       Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005