Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE CONVERSION - yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar

KULLANIM

    CREATE [DEFAULT] CONVERSION isim
      FOR kaynak_kodlama TO hedef_kodlama FROM ilev_ismi

AÇIKLAMA

    CREATE CONVERSION yeni bir karakter kümesi dönüşümü tanımlar. Dönüşüm
    isimleri belli bir karakter kümesi dönüşümünü belirtmek için convert
    işlevinde kullanılabilir. Ayrıca, DEFAULT imli dönüşümler sunucu ile
    istemci  arasında  özdevinimli  karakter  kümesi  dönüşümü  için
    kullanılabilir. Bu amaçla,  A'dan B'ye ve B'den A'ya olmak üzere iki
    dönüşüm tanımlanmalıdır.

    Bir dönüşüm oluşturabilmek için işlev üzerinde  EXECUTE yetkiniz ve
    hedef şema üzerinde de CREATE yetkiniz olmalıdır.

PARAMETRELER

    DEFAULT
       Bu kaynak kodlamadan ve hedef kodlamaya dönüşümün öntanımlı
       olduğunu belirtir. Bu kodlama çifti için bir şema içinde sadece
       bir öntanımlı kodlama olmalıdır.

    isim  Dönüşümün ismi. Şema nitelemeli olabilir, değilse dönüşüm o anki
       şemada tanımlanmış olur. Dönüşüm ismi bu şema içinde eşsiz
       olmalıdır.

    kaynak_kodlama
       Kaynak karakter kümesinin ismi.

    hedef_kodlama
       Hedef karakter kümesinin ismi.

    ilev_ismi
       Dönüşümü  gerçekleştirecek  işlevin  ismi. İşlev ismi şema
       nitelemeli olabilir, değilse işlev arama yolunda aranacaktır.

       İşlev prototipi şöyle olmalıdır:

       conv_proc(
        integer, -- kaynak karakter kümesi kimliği
        integer, -- hedef karakter kümesi kimliği
        cstring, -- kaynak dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
        cstring, -- hedef dizge (boş karakter sonlandırmalı C dizgesi)
        integer -- kaynak dizge uzunluğu
       ) RETURNS void;

EK BİLGİ

    Kullanıcı tanımlı  dönüşümleri  kaldırmak  için  DROP  CONVERSION
    kullanılır.

    Bir dönüşüm oluşturmak için gereken izinler ilerideki dağıtımlarda
    değişebilir.

ÖRNEKLER

    myfunc işlevini kullanarak UNICODE'dan LATIN1'e dönüşüm oluşturmak
    için:

      CREATE CONVERSION myconv FOR 'UNICODE' TO 'LATIN1' FROM myfunc;

UYUMLULUK

    CREATE CONVERSION bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında CREATE
    CONVERSION diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER CONVERSION [alter_conversion(7)],
    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    DROP CONVERSION [drop_conversion(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005