Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE DATABASE - yeni bir veritabanı oluşturur

KULLANIM

    CREATE DATABASE isim
      [ [ WITH ] [ OWNER [=] dbsahibi ]
         [ TEMPLATE  [=] ablon ]
         [ ENCODING  [=] kodlama ]
         [ TABLESPACE [=] tablo_alan ] ]

AÇIKLAMA

    CREATE DATABASE yeni bir PostgreSQL veritabanı oluşturur.

    Bir veritabanını oluşturmak için ya ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız
    ya da CREATEDB izniniz olmalıdır (CREATE USER [create_user(7)] kılavuz
    sayfasına bakınız).

    Normalde yeni bir veritabanı oluşturan aynı zamanda bu veritabanının
    sahibi olur. Ayrıcalıklı kullanıcılar OWNER deyimini kullanarak başka
    kullanıcılar adına veritabanı oluşturabilirler. Hatta özel izinleri
    olmayan kullanıcılar için bile bunu yapabilirler. CREATEDB yetkisi olan
    sıradan kullanıcılar sadece kendi veritabanlarını oluşturabilirler.

    Öntanımlı olarak, yeni bir veritabanı standart sistem veritabanı olan
    template1 veritabanının bir kopyası olarak oluşturulur. TEMPLATE isim
    deyimi kullanılarak farklı bir şablon belirtilebilir. Özel bir durum
    olarak, TEMPLATE template0 ile sadece PostgreSQL tarafından tanımlanmış
    standart nesneleri içeren bakir bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Bu,
    template1'e  eklenen  kuruluma  özgü  nesnelerin  veritabanınıza
    kopyalanmasını istemediğiniz durumlarda yararlıdır.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak veritabanının ismi.

    dbsahibi
       Yeni  veritabanının  sahibi  olacak kullanıcı. Veritabanını
       oluşturan kullanıcıyı belirtmek için DEFAULT kullanılır.

    ablon Yeni veritabanını oluştururken kullanılacak şablonun  ismi.
       Öntanımlı şablon (template1) kullanılacaksa değer olarak DEFAULT
       belirtilir.

    kodlama
       Yeni veritabanında kullanılacak karakter kümesinin kodlaması.
       Bir  dizge sabiti ('SQL_ASCII' gibi), bir tamsayı kodlama
       numarası ya da öntanımlı kodlamayı kullanmak için DEFAULT
       belirtilebilir.  PostgreSQL  sunucusu  tarafından  desteklen
       karakter kümeleri
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/multibyte.html
       adresinde açıklanmıştır.

    tablo_alan
       Yeni veritabanı ile ilişkilendirilecek tablo alanının ismi.
       Şablon veritabanının tablo  alanı  kullanılacaksa,  DEFAULT
       belirtilebilir. Bu tablo alanı bu veritabanında oluşturulan
       neseneler için öntanımlı tablo alanı olacaktır. Daha fazla bilgi
       için CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına
       bakınız.

    İsteğe bağlı parametrelerin yukarıda belirtilen sırada yazılması şart
    değildir, istediğiniz sırada yazabilirsiniz.

EK BİLGİ

    CREATE DATABASE bir hareket kümesinin içinde bulunamaz.

    "veritabanı dizini ilklendirilemedi" (could not initialize database
    directory) satırı bulunan hatalar çoğunlukla veri dizininde yeterli
    izinlerin olmaması, diskin dolmuş olması ya da diğer dosya sistemi
    sorunlarıyla ilgilidir.

    Bir veritabanını kaldırmak için DROP DATABASE  [drop_database(7)]
    kullanılır.

    creatdb(1) uygulaması bu komutun yerine kullanılabilir, rahatlık için
    sağlanmıştır.

    Şablon olarak öntanımlı template1 veritabanı yerine ismi belirtilerek
    başka bir veritabanın belirtilebilmesi, genel amaçlı olan COPY DATABASE
    yerine kullanılabilecekmiş gibi düşünülmemelidir; bu amaçla (henüz)
    tasarlanmamıştır. Şablon olarak kullanılan veritabanlarını salt okunur
    olarak düşünmenizi öneririz. Daha fazla bilgi için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/manage-ag-templatedbs.html
    adresinde bakınız.

ÖRNEKLER

    Yeni bir veritabanı oluşturmak için:

    CREATE DATABASE lusiadas;

    Öntanımlı salesspace tablo alanlı, sahibi salesapp kullanıcısı olacak
    sales veritabanını oluşturmak için:

    CREATE DATABASE sales OWNER salesapp TABLESPACE salesspace;

    ISO-8859-1 karakter kümesini destekleyen music veritabanını oluşturmak
    için:

    CREATE DATABASE music ENCODING 'LATIN1';

UYUMLULUK

    SQL standardında CREATE DATABASE diye bir deyim yoktur. Veritabanları,
    oluşturulması gerçeklenim tanımlı kataloglara eşdeğerdir.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005