Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE GROUP - yeni bir kullanıcı grubu tanımlar

KULLANIM

    CREATE GROUP isim [ [ WITH ] seenek [ ... ] ]

    burada seenek:

      SYSID gid
     | USER kull_ismi [, ...]

AÇIKLAMA

    CREATE  GROUP  yeni  bir  kullanıcı  grubu  tanımlar. Bu komutu
    çalıştırabilmek için veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız.

    hem  kullanıcılar  hem  de gruplar veritabanı kümesi seviyesinde
    tanımlanabilir, böylece küme içindeki tüm veritabanlarında geçerli
    olurlar.

    Bir grup üyeliğini değiştirmek için ALTER GROUP [alter_group(7)], bir
    grubu kaldırmak için DROP GROUP [drop_group(7)] kullanın.

PARAMETRELER

    isim  Grubun ismi.

    gid  Yeni grup için bir PostgreSQL grup kimliği belrtmek için
       kullanılır.  Bu  normalde  gereksizdir ama bazı nesnelerin
       izinlerine göre bir grubu yeniden oluşturmak isterseniz yararlı
       olabilir.

       Eğer belirtilmezse atanmış enyüksek grup kimliğine (en küçük
       grup kimliği 100 kabulüyle) bir eklenerek öntanımlı olarak
       kullanılacaktır.

    kull_ismi
       Bu gruba dahil edilecek kullanıcıların isimleri. Kullanıcılar
       mevcut olmalıdır.

ÖRNEKLER

    Boş bir grup oluşturmak için:

    CREATE GROUP staff;

    Üyeleri olan bir grup oluşturmak için:

    CREATE GROUP marketing WITH USER jonathan, david;

UYUMLULUK

    SQL standardında CREATE GROUP diye bir deyim yoktur. Roller grup
    fikriyle benzerdir.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER GROUP [alter_group(7)], DROP GROUP [drop_group(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005