Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE LANGUAGE - yeni bir yordamsal dil tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim
      HANDLER eylemci [ VALIDATOR dorulama_ilevi ]

AÇIKLAMA

    CREATE LANGUAGE kullanarak, bir PostgreSQL kulanıcısı bir PostgreSQL
    veritabanı için yeni bir yordamsal dil kaydı yapabilir. Bundan sonra bu
    yeni dilde işlevler ve tetik yordamları tanımlanabilir. Yeni bir dil
    kaydı yapabilmek için kullanıcı, PostgreSQL ayrıcalıklı kullanıcısı
    yetkilerine sahip olmalıdır.

    CREATE  LANGUAGE  aslında,  bir  dilde  yazılmış  işlevlerin
    çalıştırılmasından sorumlu bir eylemci ile bu dili ilişkilendirir. Dil
    eylemcileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xplang.html    adresine
    bakınız.

    Yordamsal dil kaydı her veritabanına ayrı ayrı yapılmalıdır. Bir dilin
    bütün  veritabanlarında  öntanımlı olması için, bu dil template1
    veritabanında kayıtlı olmalıdır.

PARAMETRELER

    TRUSTED
       Eylemcinin dil için gövenli olduğunu belirtir. Bu, bir yetkisiz
       kullanıcı  erişim  kısıtlamalarını  aşacak  herhangi  bir
       işlevselliği kullanmayacak demektir.  Belirtilmezse,  sadece
       PostgreSQL  ayrıcalıklı  kullanıcısının  yetkilerine  sahip
       kullanıcılar bu  dili  yeni  bir  işlev  tanımlamak  için
       kullanabilecektir.

    PROCEDURAL
       Gereksizdir (etkisi yoktur).

    isim  Yeni yordamsal dilin ismi. Dil ismi harf büyüklüğüne duyarlıdır.
       İsim veritabanındaki dil isimleri arasında eşsiz olmalıdır.

       Geriye uyumluluk için isim tek tırnak içine alınabilir.

    HANDLER eylemci
       eylemci yordamsal dilin işlevlerini çalıştırmak için çağrılacak,
       evvelce kaydedilmiş bir işlevin ismidir. Bir yordamsal dilin
       eylemci işlevi C gibi bir derlenen dilin 1. sürüm çağrı uzlaşımı
       ile  yazılmış  olmalı  ve  argüman almayan ve dönüş türü
       language_handler olan bir işlev olarak kaydedilmiş olmalıdır.
       language_handler dönüş türü, işlevi bir eylemci işlev olarak
       tanımlamakta kullanılan bir yer tutucu türdür.

    VALIDATOR dorulama_ilevi
       dorulama_ilevi yeni dilde yeni bir işlev oluşturulduğunda yeni
       işlevi doğrulamak için çağrılacak evvelce kaydedilimiş bir
       işlevin ismidir. Böyle bir işlev belirtilmezse, yeni bir işlev
       oluşturulduğunda  sınanmayacaktır.  Doğrulama  işlevi,  yeni
       oluşturulacak işlevin nesne kimliği için oid türünde bir argüman
       almalıdır. İşlev genellikle void döndürecek şekilde tasarlanır.

       Bir doğrulama işlevi genellikle işlev gövdesini sözdizimsel
       doğruluk bakımından inceler, ama işlevin diğer özelliklerine de
       (dilin desteklemediği bir argüman türü kullanılmış mı, acaba;
       gibi) bakar. Bir hatayı sinyallemek için, doğrulama işlevi
       ereport() işlevini kullanmalıdır. İşlevin dönüş değeri yok
       sayılır.

EK BİLGİ

    Bu komut normalde doğrudan kullanıcılar tarafından çalıştırılmaz.
    Yordamsal diler için PostgreSQL dağıtımında bulunan createlang(1) aracı
    kullanılmalıdır.  Bu araç ayrıca, doğru eylemciyi de kuracaktır.
    (createlang yerine CREATE LANGUAGE'de kullanılabilir.)

    PostgreSQL'in 7.3 sürümünden önce, eylemci işlevin  language_handler
    türünde değil, opaque türde yer tutucu döndürmesi gerekirdi. Eski döküm
    dosyalarını desteklemek için CREATE LANGUAGE opaque türde  değer
    döndüren  bir  işlevi  kabul edecektir, ama işlevin, dönüş türü
    language_handler olacak şekilde bildirilmesinin gerektiğini bildiren
    bir uyarı gösterecektir.

    Yeni bir işlev oluşturmak için CREATE FUNCTION [create_function(7)]
    kullanılır.

    Bir yordamsal dili veritabanından kaldırmak için  DROP  LANGUAGE
    [drop_language(7)] ya da daha iyisi droplang(1) aracını kullanın.

    Sistem kataloğu pg_language (bkz.
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/catalog-pg-language.html),
    o an kurulu olan diller hakkındaki bilgileri kaydeder.  Ayrıca,
    createlang kurulu dilleri listelemek için bir seçeneğe sahiptir.

    Bir kullanıcının bir yordamsal dili kullanabilmesi için, USAGE yetkisi
    olması gerekir. Eğer dilin güvenilir olduğu biliniyorsa, createlang
    herkese bu izni özdevinimli olarak verir.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki  iki  komut  sırayla  çalıtırılarak yeni bir dilin ve
    eylemcisinin kaydını yapacaktır.

      CREATE FUNCTION plsample_call_handler() RETURNS language_handler
        AS '$libdir/plsample'
        LANGUAGE C;
      CREATE LANGUAGE plsample
        HANDLER plsample_call_handler;

UYUMLULUK

    CREATE LANGUAGE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER LANGUAGE [alter_language(7)],
    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    DROP LANGUAGE [drop_language(7)],
    GRANT [grant(7)], REVOKE [revoke(7)], createlang(1), droplang(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005