Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE OPERATOR - yeni bir işleç tanımlar

KULLANIM

    CREATE OPERATOR isim (
      PROCEDURE = ilev_ismi
      [, LEFTARG = soltaraf_tr ] [, RIGHTARG = sataraf_tr ]
      [, COMMUTATOR = eittir_ileci ] [, NEGATOR = deil_ileci ]
      [, RESTRICT = snrlama_ilevi ] [, JOIN = katlm_ilevi ]
      [, HASHES ] [, MERGES ]
      [, SORT1 = sol_sralama_ileci ] [, SORT2 = sa_sralama_ileci ]
      [, LTCMP = kktr_ileci ] [, GTCMP = byktr_ileci ]
    )

AÇIKLAMA

    CREATE OPERATOR isim adında yeni bir işleç tanımlar. İşlecin sahibi
    komutu  çalıştıran  kullanıcı  olacaktır.  Eğer  bir  şema  ismi
    belirtilmişse, işleç belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde o an
    geçerli olan şemada oluşturulur.

    İşlecin ismi en fazla NAMEDATALEN-1 (öntanımlı 63) karakter içerebilir
    ve sadece şu karakterlere izin verilir:

    + - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?

    İsim seçimi ile ilgili bir kaç sınırlama daha vardır:

    ·   -- ve /* dizgeleri açıklama başlangıcını gösterdiğinden, işleç
       isminde bulunamazlar.

    ·   Aşağıdaki karakterlerden en az birini içermedikçe, bir çok
       karakterli işleç ismi + veya - ile bitemez.

       ~ ! @ # % ^ & | ` ?

       Örneğin, @- bir işleç ismi olabilirken, *- bir işleç ismi
       olamaz. Bu sınırlama sayesinde, işleç ve terimler arasında
       boşluk  bırakılmasa  bile PostgreSQL, SQL uyumlu komutları
       çözümleyebilir.

    != işleci girdide, <> işleci olarak ele alınır, dolayısıyla bu iki isim
    daima eşdeğerdir.

    En  azından  LEFTARG  ve RIGHTARG'dan biri tanımlanmalıdır.  İki
    terimliler için her ikisi de tanımlanmalıdır. Artçıl tekterimlilerde
    sadece LEFTARG, öncül tekterimlilerde sadece RIGHTARG tanımlanmalıdır.

    ilev_ismi işlevi CREATE FUNCTION  kullanılarak  evvelce  türleri
    belirtilerek doğru sayıda argümanla (bir ya da iki) tanımlanmış
    olmalıdır.

    Diğer deyimler isteğe bağlı işleç eniyileme deyimleridir.
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper-optimization.html
    adresinde bunların anlamları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

PARAMETRELER

    isim  Tanımlanacak işlecin ismi. İzin verilen karakterler yukarıda
       açıklanmıştı. İsim, CREATE OPERATOR myschema.+ (...) örneğinde
       olduğu gibi şema nitelemeli olabilir. Değilse, işleç o anki
       şemada oluluşturulur. Aynı şema içinde, farklı veri türleri ile
       işlem yapan iki işlecin ismi aynı olabilir.

    ilev_ismi
       Bu işleci gerçeklemede kullanılan işlev.

    soltaraf_tr
       İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek öncül
       tekterimlilerde atlanır.

    sataraf_tr
       İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü. Bu seçenek artçıl
       tekterimlilerde atlanır.

    nde_ile
       Bu işlecin öndeci.

    deil_ileci
       Bu işlecin olumsuzlayıcısı.

    snrlama_ilevi
       Bu işleç için sınırlama seçici işlev.

    katlm_ilevi
       Bu işleç için katılım seçici işlev.

    HASHES Bu işlecin bir çırpılamalı katılımı desteklediğini belirtir.

    MERGES Bu işlecin katıştırmalı katılımı desteklediğini belirtir.

    sol_sralama_ileci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sol
       taraf veri türünü sıralar.

    sa_sralama_ileci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin sağ
       taraf veri türünü sıralar.

    kktr_ileci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, küçüktür işleci bu işlecin
       girdi veri türlerini karşılaştırır.

    byktr_ileci
       Bu işleç katılımı destekliyorsa, büyüktür işleci bu işlecin
       girdi veri türlerini karşılaştırır.

    İsteğe bağlı başka bir argüman ya da eittir_ileci'inde bir şema
    nitelemeli isim belirtmek için OPERATOR() sözdizimini kullanın. Örnek:

    COMMUTATOR = OPERATOR(myschema.===) ,

EK BİLGİ

    Daha fazla bilgi için:
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xoper.html

    Bir veritabanındaki kullanıcı tanımlı işleçleri silmek için DROP
    OPERATOR [drop_operator(7)] kullanılır. Bir veritabanındaki işleçlerde
    değişiklik yapmak için ALTER OPERATOR [alter_operator(7)] kullanılır.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki örnekte, box veri türü için alan eşitliği ile ilgili yeni bir
    işleç tanımlanmaktadır.

      CREATE OPERATOR === (
        LEFTARG = box,
        RIGHTARG = box,
        PROCEDURE = area_equal_procedure,
        COMMUTATOR = ===,
        NEGATOR = !==,
        RESTRICT = area_restriction_procedure,
        JOIN = area_join_procedure,
        HASHES,
        SORT1 = <<<,
        SORT2 = <<<
        -- Sıralama işleçleri verildiğinden, MERGES uygulanır.
        -- LTCMP için < ve GTCMP için > varsayılmıştır.
      );

UYUMLULUK

    CREATE OPERATOR bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında kullanıcı
    tanımlı işleçler için bir bahis yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER OPERATOR [alter_operator(7)],
    CREATE OPERATOR CLASS [create_operator_class(7)],
    DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005