Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE TABLE - yeni bir tablo tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE tablo_ismi (
     { stun_ismi veri_tr [ DEFAULT ntanml_ifade ]
      [ stun_kst [ ... ] ]
      | tablo_kst
      | LIKE ana_tablo [ { INCLUDING | EXCLUDING } DEFAULTS ] } [, ... ]
    )
    [ INHERITS ( ana_tablo [, ... ] ) ]
    [ WITH OIDS | WITHOUT OIDS ]
    [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
    [ TABLESPACE tabloalan ]

    Buradaki stun_kst:

    [ CONSTRAINT kst_ismi ]
    { NOT NULL |
     NULL |
     UNIQUE [ USING INDEX TABLESPACE tabloalan ]
     | PRIMARY KEY [ USING INDEX TABLESPACE tabloalan ]
     | CHECK (ifade)
     | REFERENCES bavuru_tablosu [ ( bavuru_stunu ) ]
      [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
      [ ON DELETE eylem ] [ ON UPDATE eylem ] }
    [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ]
    [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]

    ve tablo_kst:

    [ CONSTRAINT kst_ismi ]
    { UNIQUE ( stun_ismi [, ... ] )
     [ USING INDEX TABLESPACE tabloalan ]
     | PRIMARY KEY ( stun_ismi [, ... ] )
       [ USING INDEX TABLESPACE tabloalan ]
       | CHECK ( ifade )
       | FOREIGN KEY ( stun_ismi [, ... ] )
        REFERENCES bavuru_tablosu [ ( bavuru_stunu [, ... ] ) ]
        [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
        [ ON DELETE eylem ] [ ON UPDATE eylem ] }
    [ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ]
    [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]

AÇIKLAMA

    CREATE TABLE o anki veritabanınında yeni bir tabloyu ilk olarak boş bir
    tablo olarak oluşturacaktır. Tablonun  sahibi  komutu  çalıştıran
    kullanıcı olacaktır.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse (CREATE TABLE   myschema.mytable ...
    gibi), tablo belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde o an geçerli
    olan  şemada  oluşturulur. Geçici tablolar bir özel şema içinde
    mevcuttur, dolayısıyla bir geçici tablo oluştururken bir şema ismi
    belirtilmeyebilir.  Tablo  ismi  şema  içindeki diğer tabloların,
    indekslerin ve sanal tabloların isimlerinden farklı olmalıdır.

    CREATE TABLE ayrıca, özdevinimli olarak tablonun bir satırına karşılık
    olarak karma bir veri türü oluşturur. Bu nedenle, aynı şema içindeki
    tablolar mevcut veri türleriyle aynı isme sahip olamazlar.

    İsteğe bağlı kısıt deyimleri ile yeni veya güncellenen satırların
    yerleştirme ve güncelleme işlemlerinin sağlaması gereken kısıtlar
    (sınamalar) belirtilir. Bir kısıt, tablo içinde çeşitli yollarla
    geçerli değerlerin tanımlanmasına yardımcı olacak bir SQL nesnesidir.

    Kısıtları tanımlamanın iki yolu vardır: tablo kısıtları ve sütun
    kısıtları. Bir sütun kısıtı bir sütun tanımının parçası  olarak
    tanımlanır ve birden fazla sütunu kuşatabilir. Her sütun kısıtı ayrıca,
    bir tablo kısıtı olarak da yazılabilir; bir kısıt sadece bir sütunu
    etkilediğinde bir sütun kısıtı sayılabilir.

PARAMETRELER

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmişse tablo bir geçici tablo olarak oluşturulur. Geçici
       tablolar bir oturumun sonunda özdevinimli olarak silinir, bazan
       isteğe  bağlı olarak bir hareketin sonunda da silinebilir
       (aşağıdaki ON COMMIT açıklamasına bakınız). şema nitelemeli
       ismlerle başvurulmadıkça, aynı isimle varolan kalıcı tablolar
       geçici tablonun varlığı durumunda o anki oturuma  görünür
       olmazlar.  Bir geçici tablo üzerinde oluşturulan indeksler de
       özdevinimli olarak geçici olacaktır.

       İsteğe bağlı olarak, TEMPORARY veya TEMP'den önce GLOBAL veya
       LOCAL yazılabilir. Bu, PostgreSQL'de bir şey farkettirmez, ama
       yine de Uyumluluk bölümüne bakın.

    tablo_ismi
       Oluşturulacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    stun_ismi
       Yeni tabloda oluşturulacak bir sütunun ismi.

    veri_tr
       Sütunun veri türü. Bu, dizi belirteçleri içerebilir. PostgreSQL
       tarafından desteklenen veri türleri hakkında bilgi edinmek için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/datatype.html adresine
       bakınız.

    DEFAULT ntanml_ifade
       DEFAULT deyimi sütun tanımının içinde görünerek sütun için bir
       öntanımlı veri değeri atar. Değer, bir değişken içrmeyen bir
       ifadedir (tablo içinde diğer sütunlara çağraz başvurulara ve
       altsorgulara izin verilmez). Öntanımlı ifadenin veri  türü
       sütunun veri türü ile eşleşmelidir.

       Önanımlı ifade, sütun için bir değer belirtmeyen bir veri girme
       işleminde sütun değeri olarak kullanılacaktır. Bir sütun için
       öntanımlı bir değer belirtilmezse, NULL öntanımlıdır.

    INHERITS ( ana_tablo [, ... ] )
       İsteğe bağlı INHERITS deyimi, yeni bir tablonun tüm sütunlarını
       miras alacağı  tabloların  bir  listesini  belirtmek  için
       kullanılır.

       INHERITS kullanımı yeni çocuk tablo ile onun abeveyni olan tablo
       arasında kalıcı bir birliktelik oluşturur. Ebeveynler üzerindeki
       şema değişiklikleri normalde çocukları da etkiler ve öntanımlı
       olarak çocuk tablonun verisi ebeveynler tarafından paylaşılır.

       Eğer aynı sütun ismi birden fazla ebeveyn tabloda mevcutsa ve bu
       tabloların  bu  sütunları veri türü bakımından eşleşmediği
       takdirde bir hata raporlanacaktır. Eğer böyle bir durum yoksa,
       yinelenen sütunlar yani tabloda tek bir sütun oluşturacak
       şekilde katıştırılırlar. Eğer yeni tablonun sütun isimleri
       listesi aynı zamanda miras alınmış bir sütun da içeriyorsa, veri
       türü miras alınan sütunlara benzer şekilde eşleşmeli ve sütun
       tanımları tek bir sütun olarak katıştırılmalıdır. Ancak, miras
       alınan ve yeni sütun bildirimlerinin eşdeğer kısıtla belirtmesi
       gerekmez:  bildirimlerden  toplanan  tüm kısıtlar birlikte
       katıştırılır ve tümü yeni tabloya uygulanır. Eğer yeni tablo
       sütun  için  açıkça bir öntanımlı değer belirtiyorsa,  bu
       öntanımlı değer, miras alınan  sütun  bildirimlerin  gelen
       öntanımlıların yerine geçer. Aksi takdirde, sütun için öntanımlı
       değer belirten her ebeveyn aynı öntanımlı değeri belirtmelidir,
       yoksa bir hata raporlanacaktır.

    LIKE ana_tablo [ { INCLUDING | EXCLUDING } DEFAULTS ]
       LIKE deyimi, yeni bir tabloya veri türleri ve boş olmayan
       kısıtları ile birlikte tüm sütun  isimlerinin  özdevinimli
       kopyalanacağı bir tablo belirtir.

       INHERITS'in  tersine, yeni tablo ve özgün tablo oluşturma
       işleminden sonra tamamen birbirlerinin kopyası olurlar. Özgün
       tabloda yapılacak değişiklikler yeni tabloya uygulanmayacak ve
       yeni tabloda özgün tablodan alınmış veri olmayacaktır.

       Kopyalanan sütun tanımları için öntanımlı olan ifadeler sadece
       INCLUDING  DEFAULTS belirtilmişse kopyalanacaktır. Öntanımlı
       davranış öntanımlı olan ifadelerin dışlanması ve sonuç olarak
       yeni  tablonun  tüm  sütunlarının  boş öntanımlılara sahip
       olmasıdır.

    WITH OIDS, WITHOUT OIDS
       Bu isteğe bağlı deyimler, yeni tablonun satırlarının onlara
       atanacak OID'lere (nesne belirteçlerine) sahip olup olmayacağını
       belirtmekte kullanılır. Eğer ne WITH OIDS ne de WITHOUT OIDS
       belirtilmişse, öntanımlı değer default_with_oids yapılandırma
       parametresinin değerine bağlıdır. (Eğer yeni  tablo  nesne
       belirteçlerine  sahip  bir tabloyu miras alıyorsa, tabloyu
       oluşturan cümle WITHOUT OIDS içerse bile WITH OIDS geçerli
       olur.)

       Eğer WITHOUT OIDS belirtilmiş ve uygulanmışsa, yeni tablo nesne
       belirteçlerini saklamaz ve girilen her yeni satır için bir nesne
       belirteci atanmaz. Nesne belirteci tüketimi azalacağından ve bu
       suretle 32 bitlik OID sayacının başa dönmesi erteleneceğinden
       genelde edilen zahmete değer. Sayaç bir kere başa döndü mü,
       nesne belirteçlerinin artık eşsiz olmayacağı varsayılır ve bu
       onları  nispeten  daha  az  yararlı  hale  getirir. Nesne
       belirteçlerinin dışlanması ek olarak, her satır için 4 bayt
       (çoğu makinede) olmak üzere tablonun disk üzerinde kaplayacağı
       alanı düşürecek ve başarımı oldukça arttıracaktır.

       Tablo oluşturulduktan sonra nesne belirteçlerini kaldırmak için
       ALTER TABLE [alter_table(7)] kullanın.

    CONSTRAINT kst_ismi
       Bir sütun ya da tablo kısıtı için isteğe bağlı bir isim.
       Belirtilmezse ismi sistem üretir.

    NOT NULL
       Sütunun boş değer içeremeyeceğini belirtir.

    NULL  Sütunun boş değer içermesine izin verilir. bu öntanımlıdır.

       Bu deyim, sadece standartdışı SQL veritabanlarıyla uyumluluk
       için vardır. Yeni uygulamalarda kullanımından vazgeçilmelidir.

    UNIQUE kısıtı, bir tablonun bir veya daha fazla sütunundan oluşan bir grubunun sadece eşsiz değerler içerebileceğini belirtir. Eşsiz tablo kısıtının davranışı, çok sayıda sütun belirtilebilmesi dışında sütun kısıtınınki ile aynıdır.

       Eşsizlik kısıtının amacına uygun olarak, boş değerlerin eşit olmadıkları varsayılır.

       Her eşsiz tablo kısıtı, aynı tabloda tanımlanmış diğer eşsizlik veya birincil anahtar kısıtı tarafından isimlendirilmiş sütun grubundan farklı bir sütun grubunu isimlendirmelidir. (Aksi takdirde, yalnızca, aynı kısıt iki kere listelenmiş olur.)

    Birincil anahtar kısıtı bir tablonun bir sütununun ya da sütunlarının sadece elsiz ve boş olmayan değerler içerebileceğini belirtir. Teknik olarak, PRIMARY KEY sadece UNIQUE ile NOT NULL deyiminin birleşimidir, fakat bir sütun grubunun birincil anahtar olarak belirtilmesi ayrıca, şema tasarımı hakkında hamveri sağlar; bir birincil anahtar uygulanmış gibi diğer tablolar, bu tablonun satırları için bir eşsiz belirteç olarak bu sütun grubuna bel bağlayayabilir.

       İster sütun ister tablo kısıtı olarak belirtilsin, bir tablo için sadece bir birincil anahtar belirtilebilir.

       Birincil anahtar kısıtı, aynı tabloda tanımlanmış bir eşsizlik kısıtı tarafından isimlendirilmiş diğer sütun gruplarından farklı bir sütun grubunu isimlendirmelidir.

    CHECK (ifade)
       CHECK deyimi, bir veri girme veya güncelleme işlemi sonucunda yeni ya da güncellenmiş satırların sağlaması gereken bir mantıksal sonuç üreten bir ifadeyi belirtmek için kullanılır. TRUE veya UNKNOWN olarak sonuçlanan ifadeler başarılı kabul edilir. Bir veri girme veya güncelleme işleminin ürettiği bir FALSE sonucunda bir hata olağandışılığı oluşur ve bu veri girme veya güncelleme işlemi veritabanını değiştirmez. Bir tablo kısıtı içinde görünen bir ifade çok sayıda sütunun değeri ile ilgili olabilirken, bir sütun kısıtı olarak belirtilen bir sınama kısıtı sadece bu sütunun değeriyle ilgili olmalıdır.

       Şimdilik, CHECK ifadeleri ne altsorgu içerebilir ne de üzerinde çalışılan satır dışındaki sütunların değerleriyle ilgili olabilir.

    Bu deyimler, başvurulan tablonun bir satırının başvurulan sütunlarındaki değerlerle eşleşmesi gereken değerler içermesi istenen yeni tablonun bir ya da daha fazla sütunundan oluşan bir sütun grubunu gerektiren bir yabancı anahtar kısıtı belirtir. Eğer bavuru_stunu belirtilmezse, bavuru_tablosu'nun birincil anahtarı kullanılır. Başvurulan sütunlar, başvurulan tablodaki bir eşsizlik veya bir birincil anahtar kısıtınının sütunları olmalıdır.

       Bşvurulan sütunlara girilen bir değer, başvurulan tablonun ve başvurulan sütunların değerleriyle belirtilen eşleşme türü kullanılarak eşleşmelidir. Üç eşleşme türü vardır: MATCH FULL, MATCH PARTIAL ve aynı zamanda öntanımlı olan MATCH SIMPLE. MATCH FULL, tüm yabancı anahtar sütunları boş olmadıkça, bir çok sütunlu yabancı anahtarın tek sütununun boş olmasına izin vermeyecektir. MATCH SIMPLE, diğer yabancı anahtar sütunları boş değer içermezken, bazı yabancı anahtar sütunlarının boş değer içermesine izin verecektir. MATCH PARTIAL ise henüz gerçeklenmemiştir.

       Ek olarak, başvurulan sütunlardaki veri değiştiğinde, bu tablonun sütunlarının verisi üzerinde bazı eylemler uygulanır. ON DELETE deyimi, başvurulan tablodaki başvurulan satır silindiğinde uygulanacak eylemi belirtmekte kullanılır. Benzer şekilde, ON UPDATE deyimi, başvurulan tablodaki başvurulan sütun yeni bir değerle güncellendiğinde uygulanacak eylemi belirtmekte kullanılır. Eğer başvurulan satır güncellenmeksizin bu sütunu içeren satır güncellenmişse, bir işlem yapılmaz. NO ACTION sınaması dışında hiçbir göreli eylem, kısıtta ertelenebileceği belirtilmiş olsa bile ertelenemez. Her deyim için olası eylemler şunlardır:

       NO ACTION
           Silme veya güncelleme işlemini bir yabancı anahtar kısıtı çelişkisi ürettiğinde bunu belirten bir hatanın üretilmesini sağlar. Eğer kısıt ertelenmişse ve başvurulan satırlar hala mevcutsa, bu hata kısıtın sınanması sırasında üretilecektir. Bu öntanımlı eylemdir.

       RESTRICT
           Silme veya güncelleme işlemini bir yabancı anahtar kısıtı çelişkisi ürettiğinde bunu belirten bir hatanın üretilmesini sağlar. Sınamanın ertelenebilir olmaması dışında NO ACTION'a benzer.

       CASCADE
           Silinen satıra başvuran bir satırın silinmesini ya da başvuran sütunun değerinin başvurulan sütunun yeni değerine güncellenmesini sağlar.

       SET NULL
           Başvuran sütunların boş olmasını sağlar.

       SET DEFAULT
           Başvuran sütunlara öntanımlı değerlerinin atanmasını sağlar.

       Eğer başvurulan sütunlar sıkça değişmiyorsa, yabancı anahtar sütununa bir indeks eklemek akıllıca olur, böylece yabancı anahtar sütunu ile ilgili göreli eylemler daha verimli uygulanabilir.

    DEFERRABLE, NOT DEFERRABLE
       Kısıtın ertelenip ertelenmeyeceğini belirler. Ertelenebilir olmayan (not deferrable) bir kısıt her deyimden sonra anında sınanacaktır. Ertelenebilir bir kısıt ise, SET CONSTRAINTS [set-constraints(7)] deyimi kullanılarak hareketin sonuna kadar ertelenebilir. NOT DEFERRABLE öntanımlıdır. Şimdilik sadece yabancı anahtar kısıtları bu deyimleri kabul etmektedir. Diğer tüm kısıt türleri ertelenebilir değildir.

    INITIALLY IMMEDIATE, INITIALLY DEFERRED
       Eğer bir kısıt ertelenebilirse, bu deyim kısıtın öntanımlı sınama zamanını belirtmek için kullanılabilir. Eğer kısıt INITIALLY IMMEDIATE ise, her deyimden sonra sınanacaktır. Eğer kısıt INITIALLY DEFERRED ise, sadece hareketin sonunda sınanır. Kısıtın sınama zamanı SET CONSTRAINTS [set_constraints(7)] cümlesi ile değiştirilebilir.

    ON COMMIT
       Geçici tabloların hareket kümesinin sonundaki davranışı, ON COMMIT kullanılarak denetlenebilir. Üç seçeneği vardır:

       PRESERVE ROWS
           Hareketin sonunda özel bir eylem yapılmaz. Bu öntanımlı davranıştır.

       DELETE ROWS
           Her hareket kümesinin sonunda geçici tablonun satırları silinir. Aslında, her teslimde (commit) özdevinimli bir TRUNCATE [truncate(7)] yapılır.

       DROP  Geçici tablo o anki hareket kümesinin sonunda silinecektir.

    TABLESPACE tabloalan
       tabloalan, yeni tablonun içinde oluşturulacağı tablo alanının ismidir. Belirtilmezse, default_tablespace yapılandırma parametresinin değeri, bu parametrenin değeri boş dizge ise veritabanının öntanımlı tablo alanı kullanılır.

    USING INDEX TABLESPACE tabloalan
       Bir UNIQUE veya PRIMARY KEY kısıtı ile ilişkili olarak oluşturulacak indeksdeki tablo alanının seçimini mümkün kılar. Belirtilmezse, default_tablespace yapılandırma parametresinin değeri, bu parametrenin değeri boş dizge ise veritabanının öntanımlı tablo alanı kullanılır.

EK BİLGİ

    Nesne belirteçlerinin (OID) yeni uygulamalarda kullanılması önerilmez:
    mümkünse, bir SERIAL veya başka bir kayıt listesi üretecinin, tablonun
    birincil anahtarı olarak kullanılması önerilir. Yine de uygulamanız,
    bir tablonun belli bir satırını belirtmek için nesne belirteçlerini
    kullanıyorsa, tablodaki nesne belirteçlerinin sayaç başa döndükten
    spnra bile satırları eşsiz olarak belirttiğinden emin olmak için
    tablonun oid sütununda bir eşsizlik kısıtı oluşturmanızı öneririz. Bu
    nesne belirteçlerinin veritabanı çapında eşsiz olduğunu  kabulden
    kaçının; eğer veritabanı çapında eşsiz bir belirtece ihtiyacınız varsa,
    tableoid ile tablonun oid sütununu birlikte kullanın.

    İpucu: Birincil anahtarı olmayan tablolar için, hem bir OID hem de bir
       eşsiz  veri  anahtarı  olmaksızın, satırları belirtmek zor
       olacağından, WITHOUT OIDS kullanımı önerilmez.

    PostgreSQL eşsizliği güçlendirmek için her eşsizlik kısıtı ve her
    birincil anahtar kısıtı için bir indeksi özdevinimli olarak oluşturur.
    Bu suretle, birincil anahtar ütunu için açıkça bir indeks oluşturmak
    gerekmez. (Daha fazla bilgi için CREATE INDEX [create_index(7)] kılavuz
    sayfasına bakınız.)

    Eşsizlik kısıtları ve birincil anahtarlar, şimdiki gerçeklenimde miras
    alınmamaktadır. Bu, eşsizlik kısıtları ile miras almanın birleşimini
    tersine işlevsiz yapar.

    Bir tablo 1600 sütundan fazla sütun içeremez. (Uygulamada, demet
    uzunluğu kısıtlarından dolayı etkin sınır daha düşüktür.)

ÖRNEKLER

    films ve distributors tablolarını oluşturmak için:

      CREATE TABLE films (
        code    char(5) CONSTRAINT firstkey PRIMARY KEY,
        title    varchar(40) NOT NULL,
        did     integer NOT NULL,
        date_prod  date,
        kind    varchar(10),
        len     interval hour to minute
      );

      CREATE TABLE distributors (
        did  integer PRIMARY KEY DEFAULT nextval('serial'),
        name  varchar(40) NOT NULL CHECK (name <> '')
      );

    2 boyutlu bir dizi ile bir tablo oluşturmak için:

    CREATE TABLE array_int (
      vector int[][]
    );

    films tablosu için bir eşsiz tablo kısıtının tanımlanması. Eşsiz tablo
    kısıtları tablonun bir veya daha fazla sütunu için tanımlanabilir:

      CREATE TABLE films (
        code    char(5),
        title    varchar(40),
        did     integer,
        date_prod  date,
        kind    varchar(10),
        len     interval hour to minute,
        CONSTRAINT production UNIQUE(date_prod)
      );

    Bir sınama sütunu kısıtı tanımlamak için:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer CHECK (did > 100),
        name  varchar(40)
      );

    Bir sınama tablo kısıtı tanımlamak için:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer,
        name  varchar(40)
        CONSTRAINT con1 CHECK (did > 100 AND name <> '')
      );

    films tablosu için bir birincil anahtar tablo kısıtının tanımlanması.
    Birincil anahtar tablo kısıtları tablonun bir ya da daha fazla
    sütununda tanımlanabilir:

      CREATE TABLE films (
        code    char(5),
        title    varchar(40),
        did     integer,
        date_prod  date,
        kind    varchar(10),
        len     interval hour to minute,
        CONSTRAINT code_title PRIMARY KEY(code,title)
      );

    distributors tablosu için bir birincil anahtar kısıtının tanımlanması.
    Aşağıdaki iki örnek eşdeğerdir, ilki tablo kısıtı sözdizimini, ikincisi
    sütun kısıtı sözdizimini kullanır:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer,
        name  varchar(40),
        PRIMARY KEY(did)
      );

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer PRIMARY KEY,
        name  varchar(40)
      );

    Aşağıdaki örnekte, name sütunu için öntanımlı değer olarak bir dizge
    sabiti atanmakta; did sütununun öntanımlı değeri bir kayıt listesinin
    sonraki değeri seçilerek üretilmekte; modtime sütununun öntanımlı
    değeri ise satıra verinin girildiği zaman olmaktadır.

      CREATE TABLE distributors (
        name   varchar(40) DEFAULT 'Luso Films',
        did    integer DEFAULT nextval('distributors_serial'),
        modtime  timestamp DEFAULT current_timestamp
      );

    distributors tablosunda açıkça bir isim belirterek iki NOT NULL sütun
    kısıtının tanımlanması:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer CONSTRAINT no_null NOT NULL,
        name  varchar(40) NOT NULL
      );

    name sütunu için bir eşsizlik kısıtının tanımlanması:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer,
        name  varchar(40) UNIQUE
      );

    Bu örnek, yukarıdaki örneğe eşdeğerdir:

      CREATE TABLE distributors (
        did   integer,
        name  varchar(40),
        UNIQUE(name)
      );

    diskvol1 tablo alanında cinemas tablosunun oluşturulması:

      CREATE TABLE cinemas (
          id serial,
          name text,
          location text
      ) TABLESPACE diskvol1;

UYUMLULUK

    CREATE TABLE cümlesi SQL-92 ve SQL:1999'un bir alt kümesi ile aşağıda
    belirtilenler dışında uyumludur.

  Geçici tablolar
    CREATE TEMPORARY TABLE sözdizimi bakımından SQL standardına benzese de
    etkisi aynı değildir. Standartta, geçici tablolar bir defada tanımlanır
    ve onlara ihtiyaç oldukça he oturumda özdevinimli olarak mevcut olurlar
    (başlangıçta boş içerikle). PostgreSQL'de ise, bir geçici tablonun her
    gerekişinde  oturumda  CREATE  TEMPORARY  TABLE cümlesinin açıkça
    çalıştırılması gerekir. Bu, farklı oturumların aynı geçici tabloyu
    farklı amaçlarla kullanabilmesine olanak sağlar. Halbuki standardın
    yaklaşımı, belirtilen geçici tablo ismiyle erişilen her kopyanın aynı
    tablo yapısına sahip olması şeklinde bir sınırlama içerir.

    Standardın geçici tabloların davranışıyla ilgili tanımı geniş çapta
    yoksayılır. Bu noktada, PostgreSQL'in davranışı çeşitli başka SQL
    veritabanlarınınkine benzerlik gösterir.

    Standardın  yerel  ve  genel geçici tabloları ayrımsama yöntemi,
    PostgreSQL'in  sahip  olmadığı  modül  kavramına  oturtulduğundan,
    PostgreSQL aynı yöntemi kullanmaz. Uyumluluk uğruna, PostgreSQL bir
    geçici tablo bildiriminde GLOBAL ve LOCAL anahtar sözcüklerini kabul
    eder, ama bunların bir etkisi yoktur.

    Geçici tablolar için ON COMMIT deyimi SQL standardıyla benzerlik
    gösterse de, bazı farklar vardır. Eğer ON COMMIT belirtilmezse, SQL
    öntanımlı davranış olarak ON COMMIT DELETE ROWS belirtiken, PostgreSQL
    öntanımlı davranış olarak ON COMMIT PRESERVE ROWS belirtir. ON COMMIT
    DROP seçeneği ise SQL standardında yoktur.

  Sütun Sınama Kısıtları
    SQL standardı, CHECK sütun kısıtlarının sadece uygulandığı sütun ile
    ilgili olabileceğini söyler; sadece CHECK tablo kısıtları çok sayıda
    sütun ile ilgili olabilir. PostgreSQL böyle bir sınırlamayı zorunlu
    kılmaz; sütun ve tablo kısıtlarının farksız olduğunu kabul eder.

  NULL Kısıtı
    NULL kısıtı (aslında bir kısıt değildir) (ve simetriği olan NOT NULL
    kısıtı),  bir  PostgreSQL  oluşumudur  ve  bazı başka veritabanı
    sistemleriyle uyumluluk adına vardır. Bir sütun için zaten öntanımlı
    olduğundan varlığı basitçe kuru gürültüdür.

  Kalıtım
    INHERITS  deyimi  ile  çok sayıda miras alınması bir PostgreSQL
    oluşumudur. SQL:1999 standardı (ama, SQL-92 değil),  farklı  bir
    sözdizimi ve farklı sözcüklerle tek bir miras alma deyimi tanımlar.
    SQL:1999 tarzı kalıtım henüz PostgreSQL tarafından desteklenmemektedir.

  Nesne Kimlikleri
    PostgreSQL'in OID kavramı standart değildir.

  Sıfır Sütunluk Tablolar
    PostgreSQL bir tablonun hiç sütun içermeksizin oluşturulmasına izin
    verir (CREATE TABLE foo(); gibi). Bu bir PostgreSQL oluşumudur. SQL
    standardı sıfır sütunluk tablolara izin vermez. Sıfır sütunluk tablolar
    kendi başlarına çok  kullanışlı  olmamakla  beraber,  buna  izin
    verilmemesi,  ALTER  TABLE DROP COLUMN için tuhaf özel durumlar
    oluşmasına yol açar, dolayısıyla standardın bu sınırlamasını yoksaymak
    daha temiz görünür.

  Tablo Alanları
    PostgreSQL'in tablo alanı kavramı standardın bir parçası değildir.
    Dolayısıyla, TABLESPACE ve USING INDEX TABLESPACE deyimleri birer
    PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER  TABLE [alter_table(7)], DROP TABLE [drop_table(7)], CREATE
    TABLESPACE [create_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005