Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alanı tanımlar

KULLANIM

    CREATE TABLESPACE tablo_alan_ismi
      [ OWNER kullanc_ismi ] LOCATION 'dizin'

AÇIKLAMA

    CREATE TABLESPACE kümeleme amacıyla yeni bir tablo alanı tanımlar.
    Tablo alanı ismi, veritabanı kümesinde mevcut tablo alanı isimlerinden
    farklı olmalıdır.

    Bir  tablo  alanı  ayrıcalıklı kullanıcıya veritabanı nesnelerini
    (tablolar, indeksler gibi) içerecek dosyalar için dosya sisteminde yeni
    bir yer tanımlama imkanı verir.

    Uygun izinlere sahip bir kullanıcı CREATE DATABASE, CREATE TABLE,
    CREATE INDEX veya ADD CONSTRAINT'e bir tablo_alan_ismi aktarabilir,
    böylece belirtilen tablo alanında bu nesnelerin saklandığı dosyalara
    sahip olabilir.

PARAMETRELER

    tablo_alan_ismi
       Oluşturulacak tablo alanının ismi. Bu isim, sistem  tablo
       alanları için ayrılmış bir önek olan pg_ ile başlayamaz.

    kullanc_ismi
       Tablo alanının sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse,
       komutu çalıştıran kullanıcı tablo alanının sahibi olur. Tablo
       alanlarını sadece ayrıcalıklı kullanıcılar oluşturabilir, fakat
       tablo  alanı  sahibi  olarak  sadece  ayrıcalıklı  olmayan
       kullanıcıları atayabilirler.

    dizin Tablo alanı için kullanılacak dizin. Dizin boş olmalı, mutlak
       dosya yolu olarak belirtilmeli ve sahibi PostgreSQL sistem
       kullanıcısı olmalıdır.

EK BİLGİ

    Tablo  alanları  sadece  sembolik bağları destekleyen sistemlerde
    desteklenmektedir.

ÖRNEKLER

    /data/dbs dizininde dbspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:

      CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';

    /data/indexes dizininde genevieve kullanıcısı tarafından indexspace
    isminde bir tablo alanının oluşturulması:

      CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/indexes';

UYUMLULUK

    CREATE TABLESPACE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)], CREATE TABLE [create_table(7)],
    CREATE INDEX [create_index(7)], ALTER TABLESPACE [alter_tablespace(7)],
    DROP TABLESPACE [drop_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005