Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    CREATE VIEW - yeni bir sanal tablo tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ OR REPLACE ] VIEW isim [ ( stun_ismi [, ...] ) ] AS sorgu

AÇIKLAMA

    CREATE VIEW bir sorgudan yeni bir sanal tablo tanımlar. Sanal tablo
    fiziken mevcut değildir. Her seferinde sorgu yeniden çalıştırılıp sanal
    tablo oluşturulur.

    CREATE OR REPLACE VIEW de hemen hemen aynıdır, farklı olarak, aynı
    isimde bir sanal tablo zaten varsa, yeniden oluşturulur. Böyle bir
    sanal tabloyu yeni bir sorgudan yeniden, sadece aynı sütun isimleri ve
    veri türleriyle oluşturabilirsiniz.

    CREATE VIEW myschema.myview ... gibi bir şema  nitelemeli  isim
    kullanırsanız,  sanal  tablo  belirtilen şemada oluşturulur. Aksi
    takdirde, o anki şemada oluşturulur. Sanal tablonun ismi aynı şemada
    bulunan tablo, kayıt listesi, indeks ve sanal tablo isimlerinden farklı
    olmalıdır.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    stun_ismi
       Sanal tablonun isteğe bağlı sütun isimleri. Belirtilmezse, sütun
       isimleri sorgudan saptanır.

    sorgu Sanal tablonun satır ve sütunlarının elde edileceği sorgu (bu
       bir SELECT cümlesidir).

       Sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT [select(7)] kılavuz
       sayfasına bakınız.

EK BİLGİ

    Şimdilik, sanal tablolar salt okunurdur: sistem, veri girme, veri silme
    ve güncelleme işlemlerine izin vermez. Güncellenebilir bir sanal
    tabloyu, diğer tablolardaki veri girme, veri silme veya güncelleme
    işlemlerini yeniden yazan kurallar oluşturarak elde edebilirsiniz. Daha
    fazla  bilgi için CREATE RULE [create_rule(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız.

    Sanal tabloyu kaldırmak için DROP VIEW kullanın.

    Sanal tablonun sütunlarının isim ve veri türlerinin sizin istediğiniz
    şekilde atanmasını sağlamalısınız. Örneğin,

    CREATE VIEW vista AS SELECT 'Hello World';

    şeklinde bir cümle iki bakımdan kötüdür: sütun isimleri için ?column?,
    sütun veri türleri için ise unknown öntanımlıdır. Bu cümleyi şöyle
    yazarsanız, sanal tablodan ne isteyeceğinizi de bilirsiniz:

      CREATE VIEW vista AS SELECT text 'Hello World' AS hello;

    Sanal tablonun oluşturulduğu tablolara erişim, sanal tablonun sahibine
    göre belirlenir. Ancak, sanal tabloda çağrılan işlevler, doğrudan
    sorgudan  çağılmış  gibi  ele  alınır.  Bu  yüzden, sanal tablo
    kullanıcısının sanal tablo tarafından çağrılan tüm işlevleri çağıracak
    izinlerinin olması gerekir.

ÖRNEKLER

    Tamamı komedi filmlerinden oluşan bir sanal tablonun oluşturulması:

      CREATE VIEW komediler AS
        SELECT *
        FROM filmler
        WHERE cinsi = 'Komedi';

UYUMLULUK

    SQL standardı CREATE VIEW deyimi için bazı ek yetenekler belirtir:

    CREATE VIEW isim [ ( stun [, ...] ) ]
      AS sorgu
      [ WITH [ CASCADE | LOCAL ] CHECK OPTION ]

    Burada isteğe bağlı deyimler şunlardır:

    CHECK OPTION
       Güncellenebilir sanal tablolar yapar. Sanal tablo üzerindeki tüm
       INSERT ve UPDATE komutlarının sanal tablo tanımlama koşullarına
       uygunluğu sınanacaktır (yani, yeni verinin sanal tablo üzerinden
       görünür olması gerekir). Sınama başarısız olursa, güncelleme
       reddedilecektir.

    LOCAL Sanal tablonun kendi bütünlüğü sınanır.

    CASCADE
       Sanal tablonun diğer sanal tablolarla bütünlük içinde olup
       olmadığı sınanır. Ne CASCADE ne de LOCAL belirtilmişse, CASCADE
       öntanımlıdır.

    CREATE OR REPLACE VIEW ise bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    DROP VIEW [drop_view(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005