Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP AGGREGATE - bir ortak değer işlevini kaldırır

KULLANIM

    DROP AGGREGATE isim ( veri_tr ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP AGGREGATE mevcut bir ortak değer işlevini silecektir. Komutu
    çalıştırabilmek için kullanıcının işlevin sahibi olması gerekir.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek ortak değer işlevinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_tr
       Ortak değer işlevinin argüman veri türü. Eğer işlev her veri
       türünü kabul ediyorsa, * belirtilir.

    CASCADE
       Ortak değer işlevine bağımlı olan nesnelerin de silinmesini
       sağlar.

    RESTRICT
       Ortak  değer işlevine bağımlı olan nesneler varsa işlevin
       silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    integer türünde argüman alan myavg isimli ortak değer işlevini silmek
    için:

      DROP AGGREGATE myavg(integer);

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER AGGREGATE [alter_aggregate(7)],
    CREATE AGGREGATE [create_aggregate(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005