Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP CAST - bir tür dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

    DROP CAST (kaynak_tr AS hedef_tr) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP CAST evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü siler.

    Bir tür dönüşümünü silebilmek için, ya kaynak ya da hedef türün sahibi
    olmalısınız. Bunların, bir tür dönüşümünü tanımlamak için gereken
    izinlerle aynı olması gerekir.

PARAMETRELER

    kaynak_tr
       Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.

    hedef_tr
       Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.

    CASCADE, RESTRICT
       Tür dönüşümlerinde bir bağımlılık sözkonusu olmadığından bu
       sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

    text türünden int türüne dönüşümü silmek için:

      DROP CAST (text AS int);

UYUMLULUK

    DROP CAST komutu SQL standardı ile uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE CAST [create_cast(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005