Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP DATABASE - bir veritabanını kaldırır

KULLANIM

    DROP DATABASE isim

AÇIKLAMA

    DROP DATABASE ismiyle belirtilen veritabanını kaldırır. Veritabanının
    katalog girdilerini kaldırdıktan sonra veriyi içeren dizini siler.
    Ancak, silinmesi istenen veritabanına siz ya da bir kullanıcı bağlı
    ise, komut yerine getirilemez. Bu bakımdan, bu komutu çalıştırabilmek
    için template1'e ya da başka bir veritabanına bağlanın.

    DROP DATABASE ile silinen bir veritabanı geri alınamaz. Dikkatli
    kullanın!

PARAMETRELER

    isim  Silinecek veritabanının ismi.

EK BİLGİ

    DROP DATABASE bir hareket kümesinin içinden çalıştırılamaz.

    Bağlı  olduğunuz  veritabanını  silemeyeceğinizden,  işlemi  komut
    satırından dropdb(1) ile yapmanız daha uygun olur; o da zaten bu komutu
    çalıştırır.

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP DATABASE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005