Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP DOMAIN - bir veri alanını kaldırır

KULLANIM

    DROP DOMAIN isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP  DOMAIN  bir veri alanını kaldıracaktır.  Bir veri alanını
    silebilmek için sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Veri alanına bağımlı nesnelerin de (örn, tablo sütunları)
       silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Veri alanına bağımlı nesneler varsa alanın silinmesini engeller.
       Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    box isimli veri alanını kaldırmak için:

      DROP DOMAIN box;

UYUMLULUK

    Bu komut SQL standardıyla uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DOMAIN [create_domain(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005