Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP FUNCTION - bir işlevi kaldırır

KULLANIM

    DROP FUNCTION isim ( [ veri_tr [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP FUNCTION mevcut bir işlevin tanımını siler. Komutu çalıştırabilmek
    için işlevin sahibi olmalısınız. Farkı argümanları olan aynı isimde çok
    sayıda  işlev  olabileceğinden silinecek işlevin argümanlarını da
    belirtmelisiniz.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_tr
       İşlevin bir argümanının veri türü.

    CASCADE
       İşleve bağımlı nesnelerin de (örn, tetikler veya işleçler)
       silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       İşleve bağımlı nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    Karekök işlevini kaldırmak için:

      DROP FUNCTION sqrt(integer);

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP FUNCTION diye bir deyim vardır ama bu komutla
    uyumlu değildir.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    ALTER FUNCTION [alter_function(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005