Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP TABLE - bir tabloyu kaldırır

KULLANIM

    DROP TABLE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP TABLE veritabanından tabloları kaldırır. Bir tabloyu sadece sahibi
    kaldırabilir. Tabloyu  kaldırmadan  sadece  satırlarını  boşaltmak
    istiyorsanız DELETE [delete(7)] kullanın.

    DROP  TABLE daima hedef tablonun içerdiği indeksleri, kuralları,
    tetikleri ve kısıtları kaldıracaktır. Yine de, bir sanal tablo ya da
    başka bir tablodaki bir yabancı anahtar tarafından başvurulan bir
    tabloyu kaldırabilmek için CASCADE belirtilmelidir. (CASCADE bağımlı
    bir sanal tabloyu tamamen kaldıracak, fakat yabancı anahtar için diğer
    tablodan sadece yabancı anahtar kısıtını kaldıracaktır.)

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Tabloya bağımlı nesnelerin de (sanal tablolar gibi) silinmesini
       sağlar.

    RESTRICT
       Tabloya bağımlı nesneler varsa tablonun kaldırılmasını engeller.
       Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    films ve distributors tablolarını kaldırmak için:

      DROP TABLE films, distributors;

UYUMLULUK

    SQL standardının bir defada sadece bir tablo kaldırılmasına izin
    vermesi dışında, DROP TABLE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER TABLE [alter_table(7)], CREATE TABLE [create_table(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005