Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP TABLESPACE - bir tablo alanını kaldırır

KULLANIM

    DROP TABLESPACE tablo_alan_ismi

AÇIKLAMA

    DROP TABLESPACE sistemdeki bir tablo alanını kaldırır.

    Bir tablo alanı sadece sahibi ya da ayrıcalıklı kullanıcı tarafından
    kaldırılabilir. Bir tablo alanı kaldırılmadan önce içerdiği  tüm
    veritabanı nesneleri kaldırılmış olmalıdır. O anki veritabanına ait,
    tablo alanını kullanmakta olan hiçbir nesne kalmamış olsa bile, tablo
    alanı içinde hala diğer veritabanlarına ait nesneler kalmış olabilir.

PARAMETRELER

    tablo_alan_ismi
       Kaldırılacak tablo alanının ismi.

ÖRNEKLER

    Sistemden mystuff tablo alanını kaldırmak için:

      DROP TABLESPACE mystuff;

UYUMLULUK

    DROP TABLESPACE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)],
    ALTER TABLESPACE [alter_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005