Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    DROP USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını kaldırır

KULLANIM

    DROP USER isim

AÇIKLAMALAR

    DROP USER belirtilen kullanıcıyı siler. Kullanıcının sahibi olduğu
    tabloları, sanal tabloları ve diğer nesneleri  kaldırmaz,  fakat
    kullanıcı eğer bir veritabanının sahibi ise bir hata oluşur.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek kullanıcı ismi.

EK BİLGİ

    PostgreSQL bu komutla aynı işlevselliğe sahip bir uygulama, dropuser(1)
    içerir. Aslında, uygulama bu komutu çağırır ama kabuk komutu olarak
    çalıştırılabilir.

    Bir veritabanının sahibi olan bir kullanıcıyı silmek için, önce ya veri
    tabanını kaldırmalı ya da veritabanının sahibini değiştirmelisiniz.

    Veritabanı nesneleri üzerinde bazı yetkilere sahip bir kullanıcıyı
    kaldırmak  pek akıllıca olmaz. Şimdilik sadece veritabanı sahibi
    kullanıcıların  silinmeye   çalışılması   bir   hata   olarak
    değerlendiriliyorsa da, ilerde diğer nesneler için de bu bir hata
    olarak değerlendirilebilecektir.

ÖRNEKLER

    Bir kullanıcı hesabını silmek için:

      DROP USER jonathan;

UYUMLULUK

    DROP USER bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcılarla
    ilgili işlemleri gerçeklenime bırakmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER USER [alter_user(7)], CREATE USER [create_user(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005