Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    EXECUTE - bir taslağı çalıştırır

KULLANIM

    EXECUTE taslak_ismi [ (parametre [, ...] ) ]

AÇIKLAMALAR

    EXECUTE evvelce hazırlanmış bir SQL cümlesini (bir taslağı) çalıştırır.
    Taslaklar sadece bir oturum boyunca geçerli kaldıklarından, taslaklar
    PREPARE deyimi ile o oturumda evvelce oluşturulmuş olmalıdır.

    Taslak  oluşturulurken,  PREPARE  deyiminde  bazı  parametreler
    belirtilmişse, bu parametrelerle uyuumlu  parametrelerin  EXECUTE
    komutuna da aktarılması gerekir; aksi takdirde bir hata oluşur.
    İşlevlerin tersine, parametre sayısı ve türlerinin  farklılaşması
    nedeniyle birden fazla taslağa aynı isim verilemez; taslak isimleri bir
    veritabanı oturumu içinde eşsiz olmalıdır.

    Taslakların oluşturulması ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi
    edinmek için, PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

PARAMETRELER

    taslak_ismi
       Çalıştırılacak taslağın ismi.

    parametre
       PREPARE  komutu  ile  taslak  oluşturulurken  belirtilen
       parametrelerden birinin karşılığı olarak parametre veri türü ile
       uyumlu bir değer ile sonuçlanan bir ifade.

ÇIKTI

    EXECUTE  tarafından döndürülen çıktı taslağın çıktısıdır, EXECUTE
    komutunun değil.

ÖRNEKLER

    Örnekleri PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

    SQL standardı bir EXECUTE deyimi içerir, fakat sadece gömülü SQL ile
    kullanmak içindir. Bu sürümdeki EXECUTE deyimi ayrıca biraz farklı bir
    sözdizimi kullanmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    DEALLOCATE [deallocate(7)], PREPARE [prepare(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005