Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    MOVE - bir gösterici konumlandırır

KULLANIM

    MOVE [ direction { FROM | IN } ] gsterici_ismi

AÇIKLAMA

    MOVE bir göstericiyi herhangi bir veri döndürmeden istenen konuna
    taşır. Göstericiyi belli bir konuma taşıyıp satır döndürmemesi dışında
    FETCH ile tamamen aynıdır.

    Sözdizimi ve kullanım ile ilgili ayrıntılar için FETCH [fetch(7)]
    kılavuz sayfasına bakınız.

ÇIKTILAR

    Bir MOVE komutu işlemi başarıyla tamamlamışsa şöyle bir çıktı üretir:

      MOVE miktar

    miktar,  FETCH komutundaki gibi satır sayısını  belirtir  (sıfır
    olabilir).

ÖRNEKLER

      BEGIN WORK;
      DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

      -- İlk 5 satırı atlayalım:
      MOVE FORWARD 5 IN liahona;
      MOVE 5

      -- 6. satırı çekelim:
      FETCH 1 FROM liahona;
      code | title | did | date_prod | kind | len
      -------+--------+-----+------------+--------+-------
      P_303 | 48 Hrs | 103 | 1982-10-22 | Action | 01:37
      (1 row)

      -- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
      CLOSE liahona;
      COMMIT WORK;

UYUMLULUK

    SQL standardında MOVE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], DECLARE [declare(7)], FETCH [fetch(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005