Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob sperblok ] [ -oB blokboyu ] aygt

AÇIKLAMA

    dumpe2fs, istenen aygt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları
    ve blok gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

    dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System) Berkeley
    dumpfs'ine oldukça benzemektedir.

SEÇENEKLER

    -b   Dosya  sistemindeki  bozuk  alanlar için ayrılmış blokları
       gösterir.

    -ob sperblok
       Birincil süperbloğu kullanmak yerine, sperblok ile belirtilen
       başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya
       sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

    -oB blokboyu
       Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar kullanılır.
       Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar"
       haricinde pek kullanılmaz.

    -f   Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile
       dosya sistemi bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.

    -h   Sadece süperblok bilgilerini  görüntüler.  Blok  gruplarını
       tanıtıcı bilgiler çıktıda yer almaz.

    -i   e2image(8) tarafından oluşturulmuş bir diskeşlem dosyasındaki
       bir dosya sisteminin bilgilerini görüntüler. Verilen aygt ismi
       diskeşlem dosyasına giden yol olarak kullanır.

    -x   Ayrıntılı grup bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde
       göstererek basar.

    -V   Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

    Çıktıyı anlayabilmek için fiziksel dosya sistemi yapısını bilmeniz
    gerekmektedir.

YAZANLAR

    dumpe2fs Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır.
    Şu anda bakımı Theodore Ts'o <tytso (at) alum.mit.edu> tarafından
    yapılmaktadır.

YARARLANIM

    dumpe2fs,   e2fsprogs    paketinin   bir   parçasıdır   ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005