Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    lsusb - sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

KULLANIM

    lsusb [seenekler]

AÇIKLAMA

    lsusb komutu, sistemdeki bütün USB taşıtları ve onlara bağlı aygıtlar
    hakkında bilgi elde etmeye yarayan bir araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.3.15
    sürümü veya üstü bir çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/usb arayüzünü
    desteklemeli).

SEÇENEKLER

    -v   Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini
       sağlar.

    -vv  Abartılı  ayrıntı  seçeneği.  lsusb, USB aygıtlar hakkında
       verebileceği bütün bilgileri ayrıntılı görüntüler.

    -s [[tat]:][aygtnum]
       Sadece belirtilen tat ve aygtnum'a sahip aygıt görüntülenir.

    -d [satc]:[rn]
       Sadece belirtilen satıcı ve ürün kimliğine sahip aygıtları
       görüntüler. Her iki kimlik numarası onaltılık olabileceği gibi
       "*" şeklinde de belirtilebilir ("*": herhangi bir değer).

    -p dizin
       USB  taşıtı verileri için /proc/bus/usb yerine belirtilen dizin
       kullanılır.

    -D aygt
       /proc/bus/usb dizinini taramaz, bunun yerine belirtilen aygt
       dosyası varsa, bu aygıta ait bilgileri görüntüler.

    -t   Fiziksel USB aygıt hiyeraşisini ağaç biçiminde görüntüler.

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/usb.ids
       Bilinen bütün USB kimliklerinin listesi (satıcılar, ürünler,
       sınıflar, altsınıflar ve protokoller).

    /proc/bus/usb
       2.3.15 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan USB aygıtları
       arayüzü. Her taşıt için bir altdizin altında her kart için bir
       yapılandırma alanı dosyası ve bütün USB aygıtlarının listesini
       içeren bir aygıt dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    setpci(8).

YAZAN

    Thomas Sailer <sailer (at) ife.ee.ethz.ch> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                   lsusb(8)