Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    mke2fs - bir ext2/3 dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

    mke2fs [ -c | -l dosyaismi ] [ -b blok-boyu ] [ -f adm-boyu ]
       [ -i dm-boyu ] [ -j ] [ -J gnlk-seenekleri ]
       [ -N dm-says ] [ -n ] [ -m yedek-blok-yzdesi ]
       [ -o iletim-sistemi ] [ -O zellik[,...] ] [ -q ]
       [ -r ds-srm ] [ -R raid-seenekleri ] [ -v ] [ -F ]
       [ -L etiket ] [ -M son-balanan-dizin ] [ -S ]
       [ -T ds-tr ] [ -V ] aygt [ blok-says ]

    mke2fs -O gnlk-aygt [ -b blok-boyu ] [ -L etiket ] [ -n ] [ -q ]
       [ -v ] harici-gnlk [ blok-says ]

AÇIKLAMA

    mke2fs, genellikle bir disk bölümü üzerinde ext2/ext3 dosya sistemi
    oluşturmak için kullanılır. aygt, aygıta karşılık gelen özel dosyadır
    (örneğin: /dev/hdXX). blok-says, aygıttaki blok sayısıdır. Şayet
    belirtilmemişse, mke2fs dosya sistemi boyutunu kendisi tespit eder.
    Şayet mkfs.ext3 şeklinde kullanılmışsa, sanki -j seçeneği kullanılmış
    gibi günlük dosyası oluşturur.

SEÇENEKLER

    -b blok-boyu
       Blok boyutlarını bayt cinsinden tanımlar. Geçerli değerler blok
       başına  1024,  2048,  4096  bayttır.  Şayet  bu  seçenek
       belirtilmemişse, mke2fs blok boyutu dosya sisteminin kullanımına
       uygun olarak dosya sistemi boyutuna göre kararlaştırılır (-T
       seçeneğine bakınız).

    -c   Dosya sistemi oluşturulmadan önce aygıt bozuk bloklar aranır.
       Eğer bu seçenek iki kere belirtilmişse, hızlı bir salt okunur
       sınama yerine daha yavaş ve yıkıcı bir oku/yaz sınaması yapılır.

    -f adm-boyu
       Bayt cinsinden adımlama boyu. Bu sürümde adm-boyu blok boyuna
       eşittir.

    -F   Aygıt blok özellikli olmasa bile, hatta sisteme bağlı olsa bile
       dosya sistemini oluşturulur.

    -i dm-boyu
       Boş bir dizinin disk üzerinde kaplayabileceği en küçük alan,
       bayt cinsinden verilir. mke2fs,  diskteki  boşluğunun  her
       dm-boyu baytlık alanı için bir dosya düğümü oluşturur.
       dm-boyu büyüdükçe, daha az düğüm oluşturulur. Bu değer, dosya
       sisteminin blok boyutundan daha küçük olmamalıdır, yoksa çok
       fazla düğüm oluşturulmak durumunda kalınabilir. Unutmayın ki bir
       dosya sistemi oluşturulduktan sonra içindeki düğüm sayısını
       artırmak mümkün değildir. Bu nedenle bu parametre için değer
       atarken oldukça dikkatli olmanız ve kararınızı ona göre vermeniz
       gerekmektedir.

    -j   ext3 günlüklü dosya sistemini oluşturur. Şayet -J seçeneği
       kullanılmamışsa,  günlük  dosyası  öntanımlı  özelliklerle
       oluşturulur. Günlük destekli bir dosya sistemi oluşturabilmek
       için ext3 destekli bir çekirdek kullanmak zorundasınız.

    -J gnlk-seenekleri
       Belirtilen gnlk-seenekleri kullanılarak ext3 günlük dosyası
       oluşturulur. Günlük seçenekleri virgül  ile  ayrılarak  ve
       herbirinin  değeri  "=" işareti kullanılarak belirtilirler.
       Desteklenen günlük seçenekleri:

       size=gnlk-boyu
           Dosya sisteminin içinde boyu MB cinsinden belirtilen
           günlük dosyasını oluşturur. Bu dosyanın boyutu 1024 dosya
           sistemi bloğundan daha küçük olamaz (örnek: şayet 1k'lık
           bloklar  kullanmışsanız en azından 1 MB'lik; 4k'lık
           bloklar kullanmışsanız en azından 4MB'lik günlük dosyası
           oluşturmalısınız). Ayrıca bu dosya 102400 dosya sistemi
           bloğundan büyük olamaz.

       device=d-gnlk-aygt
           Başka bir aygıt üzerindeki jurnal dosyasının kullanılması
           sağlanır. Bu aygıt üzerindeki günlük dosyası daha önce
           aşağıdaki gibi oluşturulmuş olmalıdır:

           mke2fs -O günlük-aygıtı dış-günlük-dosyası

           d-gnlk-dosyas, oluşturulacak yeni dosya sistemi ile
           aynı blok boyunda olmalıdır.

           d-gnlk-aygt  olarak  doğrudan  bir  aygıt ismi
           belirtmek yerine,  LABEL=etiket  veya  UUID=uuid  de
           tanımlanabilir.  Bu  yöntemle,  günlük  dosyasının
           başlangıçındaki ext2 süperbloğunda saklanan etiket veya
           uuid'ye göre konumlanan dış aygıt atanmış olur. Bir
           günlük aygıtının etiket veya uuid'sini görebilmek için
           dumpe2fs(8)'i kullanabilirsiniz. Ayrıca, tune2fs(8)'in -L
           seçeneğine de bakınız.

       Bir dosya sistemi için boyut ve aygıt seçeneklerinin ikisi
       birden belirtilmez. Sadece birisi belirtilebilir.

    -l dosyaismi
       İsmi dosyaismi ile belirtilen bozuk blokarın listesini içeren
       dosyayı okur. Bu listede bulunan bozuk blokların boyu, mke2fs
       ile kullandığınız blok boyu ile aynı olmak zorundadır. Bir dosya
       sistemini biçimlemeden önce bozuk blok sınaması için mke2fs'nin
       -c seçeneğini kullanmak daha kolay ve daha az baş ağrıtıcı
       olabilir. Böylece mke2fs, badblocks uygulamasına daima doğru
       parametreleri geçebilir.

    -L etiket
       Dosya sistemine bir etiket atar.

    -m yedek-blok-yzdesi
       Süper kullanıcı için ayrılacak blokların yüzdesini ayarlar.
       Öntanımlı değer %5'dir.

    -n   Dosya sistemi oluşturulmaz, sadece işlemleri gösterir, Yapsaydık
       ne olurdu sorusuna cevap bulmak için en uygun yoldur. Bu
       seçenek, belirli bir dosya sistemi için, yedek süper blokların
       yerini tespit etmek için kullanılır, bunun için dosya sisteminin
       ilk oluşturulması esnasında kullanılan mke2fs parametreleri
       kullanılır (tabii ki -n seçeneği eklenerek).

    -N dm-says
       Düğüm boyuna göre hesaplanmış düğüm sayısı yerine bu seçenekle
       toplam dosya düğümü  sayısı  belirtilebilir.  Bu  seçenek,
       kullanıcının istediği değeri doğrudan atamasını sağlar.

    -o iletim-sistemi
       Dosya sisteminin "creator os" alanının öntanımlı değeri yerine
       yazılacak değer.Normalde bu değer öntanımlı olarak  mke2fs
       uygulamasının üzerinde çalıştığı işletim sistemine ayarlıdır.

    -O zellik[,...]
       Dosya sistemini verilen özellikler (dosya sistemi seçenekleri)
       ile oluşturur. Öntanımlı olarak açık olan özelikler `^' sembolü
       önek olarak kullanmak sureti ile kapatılabilir. Gerçekte, mke2fs
       Linux 2.2 veya daha yeni bir sistem üzerinde çalışıyorsa, dosya
       sistemi  özeliklerinde sparse_super ve filetype özellikleri
       öntanımlı olarak etkin duruma getirilir (iletim-sistemi olarak
       Hurd belirtilmemişse). Linux 2.2 öncesi çekirdekli bir yere
       bağlanmış dosya sistemleri veya diğer çekirdekler -O none
       seçeneği ile oluşturulmalıdır.  Böylece, mke2fs'nin üzerinde
       çalıştığı sistem bu özelliği desteklese bile, bu özellik devre
       dışı bırakılmış olur.

       Desteklenen dosya sistemi özellikleri şunlardır:

       sparse_super
           Büyük dosya sistemlerinde yer tasarrufu sağlayabilmek
           için daha az yedek süperblok oluşturulmasını sağlar.

       filetype
           Dizin girdilerinde dosya türü bilgilerinin saklanmasını
           sağlar.

       has_journal
           -j seçeneğinin yaptığı gibi bir ext3 günlük dosyası
           oluşturur.

       journal_dev
           Bir ext2 dosya sistemi yerine, verilen aygıt üzerinde bir
           dış ext3 günlük dosyası oluşturur. Bu dosyanın blok boyu
           günlükleyeceği dosya sisteminin blok boyu ile  aynı
           olmalıdır.

    -q   Sessiz çalışma. mke2fs'nin bir betik içinden çalıştırıldığı
       durumlar için oldukça uygundur.

    -r ds-srm
       Yeni dosya sistemi için dosya sistemi sürümünü düzenler. Sadece
       1.2 çekirdekleri 0 sürümü dosya sistemlerini desteklemektedir.
       Öntanımlı olarak 1 sürümü dosya sistemleri oluşturulur.

    -R raid-seenekleri
       Dosya sistemi için RAID seçeneklerini düzenler. Bu seçenekler
       virgül  ile  ayrılarak  ve  herbirinin değeri "=" işareti
       kullanılarak belirtilirler. Desteklenen seçenekler şunlardır:

       stride=ayrma-boyu
           Her bir elemanı ayrma-boyu blokluk bir RAID dizisi
           olarak dosya sistemini yapılandırır.

    -S   Kurtarma  amacıyla sadece süperblok ve grup tanımlayıcılar
       yeniden yazılır. Bütün süperbloklar ve yedek süperblokların
       zarar gördüğü durumlar için faydalıdır ve last-ditch kurtarma
       yöntemi tercih edilir. Bu seçenek ile mke2fs süperblokları ve
       grup tanımlayıcılarını tekrar ilklendirir, düğüm tablosuna, blok
       ve düğüm biteşlemine dokunmaz. Bu seçeneğin kullanılmasında
       sonra e2fsck derhal çalıştırılmalıdır. Herhangi bir verinin
       kurtarılma garantisi olmadığını  unutmayınız.  Bu  seçeneği
       kullanırken doğru blok boyu kullanmak kritik derecede önemlidir.
       Aksi taktirde kurtarma işleminin hiç şansı olmaz.

    -T ds-tr
       Dosya sisteminin ne amaçla kullanılacağını belirtir, böylece
       mke2fs'nin  en uygun dosya sistemi parametrelerini seçmesi
       sağlanır. Desteklenen dosya sistemi türleri şunlardır:

       news  Her 4kB'lık blok için bir düğüm.

       largefile
           Her 1MB'lık blok için bir düğüm.

       largefile4
           Her 4MB'lık blok için bir düğüm.

    -v   Ayrıntılı bir çıktı verir.

    -V   mke2fs'nin sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    mke2fs'nin bu sürümü Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu> tarafından
    yazılmıştır.

BÖRTÜ BÖCEK

    mke2fs,  -f seçeneğini kabul eder ama ext2 dosya sistemi henüz
    adımlamayı desteklemediği için bu seçeneği yok sayar. Başka sorunlar da
    olabilir. Lütfen bunları yazara bildiriniz.

TEMİNİ

    mke2fs, e2fsprogs  paketinin bir parçasıdır ve şu adresten temin
    edilebilir: http://e2fsprogs.sourceforge.net/.

İLGİLİ BELGELER

    badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004