Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    runlevel - geçerli ve bir önceki sistem çalışma seviyelerini bulur

KULLANIM

    runlevel [utmp]

AÇIKLAMA

    runlevel çalışma seviyesi kayıtlarının tutulduğu, sistem utmp dosyasını
    okur (genellikle /var/run/utmp) ve standart çıktıya bir önceki çalışma
    seviyesini ve geçerli çalışma seviyesini yazar. Çalışma seviyeleri tek
    bir boşluk ile ayrılır. Şayet bir önceki çalışma seviyesi yok ise
    (çalışma seviyeleri hiç değişmemişse), bunun yerine N kullanılır.

    Eğer utmp dosyası yok ise veya herhangi bir kayıt bulunamazsa, runlevel
    komutu unknown kelimesini ekrana yazar ve hata verip sonlanır.

    runlevel, Sistem-V who -r komutu  yerine  rc  betikleri  içinde
    kullanılabilir. Bununla birlikte, init(8)'in yeni sürümlerinde, bu
    bilgi RUNLEVEL ve PREVLEVEL ortam değişkenlerinde mevcuttur.

SEÇENEKLER

    utmp  Okunacak utmp dosyasının ismi.

İLGİLİ BELGELER

    utmp(5), init(8).

YAZAN

    Miquel van  Smoorenburg,  <miquels  (at)  cistron.nl>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                 27 Mayıs 1997           runlevel(8)