Provided by: kde-l10n-uk_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    qtoptions  - Загальні
    параметри
    командного
    рядка        для
    всіх
    програм,
    заснованих
    на        наборі
    інструментів
    Qt

SYNOPSIS

    Програма Qt
          [Загальні параметри Qt]

Параметри

    Для           всіх
    програм    на
    Qt™              можна
    застосовувати
    такі
    параметри:

    --display
    назва_дисплея
       Використовувати
       дисплей
       сервера  X  з
       назвою
       назва_дисплея.

    --session
    ідентифікатор_сеансу
       Відновити
       програму
       сеансу        з
       вказаним
       ідентифікатором
       ідентифікатор_сеансу.

    --cmap Встановлює
       особливу
       карту
       кольорів
       для
       програми
       на
       8-бітовому
       дисплеї.

    --ncols число
       Обмежує
       кількість
       кольорів,
       виділених
       у               кубі
       кольорів
       на
       8-бітовому
       дисплеї,
       якщо
       програма
       використовує
       специфікацію
       кольорів
       QApplication::ManyColor.

    --nograb
       Повідомляє
       Qt™,   що   йому
       ніколи    не
       слід
       перехоплювати
       керування
       мишею    або
       клавіатурою.

    --dograb
       Запуск        у
       засобі для
       зневаджування
       може
       спричинити
       неявне
       визначення
       параметра
       --nograb,                 щоб
       запобігти
       цьому,
       скористайтеся
       параметром
       --dograb.

    --sync Перемикає
       програму у
       синхронний
       режим    для
       зневаджування.

    --fn,--font
    назва_шрифту
       Визначає
       шрифт
       програми.

    --bg,--background колір
       Встановлює
       типовий
       колір    тла
       і    палітру
       програми
       (буде
       обчислено
       світлі        і
       темні
       тони).

    --fg,--foreground колір
       Встановлює
       типовий
       колір
       переднього
       плану.

    --btn,--button колір
       Встановлює
       типовий
       колір
       кнопок.

    --name назва
       Встановлює
       назву
       програми.

    --title заголовок
       Встановлює
       заголовок
       вікна
       програми.

    --visual TrueColor
       Вказує
       програмі,
       що           слід
       використовувати
       відображення
       TrueColor                     на
       8-бітовому
       дисплеї.

    --inputstyle
    стиль_введення
       Встановлює
       стиль
       введення XIM (X
       Input   Method   (методу
       введення  X)).
       Можливими
       значеннями
       є onthespot, overthespot, offthespot і root.

    --im сервер XIM
       Встановлює
       сервер XIM.

    --noxim
       Вимкнути XIM

    --reverse
       віддзеркалює
       все
       компонування
       віджетів

    --stylesheet файл.qss
       застосовує
       таблицю
       стилів  Qt  до
       віджетів
       програми

Прочитайте

    також
    kdeoptions(7)

Автори

    Автором
    сторінки
    довідника є
    Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.

&#1057;&#1090;&21&#10&83;&#11&02;&#10&90;&#10&86;&#10&75;&#10&86;0200&4#1QTOPT&ampIONS(7)&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1080;&#1097;&#1077; KDE