Provided by: kde-l10n-uk_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    kcookiejar4     -    Фонова
    служба кук HTTP
    KDE

SYNOPSIS

    kcookiejar4 [--help]
          [Загальні параметри]
          [Параметри Qt]
          [Параметри KDE]
          [--shutdown] [--remove домен]
          [--remove-all] [--reload-config]

Опис

    kcookiejar4             керує
    куками            HTTP,
    надаючи        у
    розпорядження
    службу D-BUS для
    зберігання/отримання/вилучення
    кук.

Загальні

    параметри
    --author
       Показати
       інформацію
       щодо
       автора.

    --help Показати
       довідку
       щодо
       параметрів.

    --help-all
       Показати
       всі
       параметри.

    --help-kde
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       KDE.

    --help-qt
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       Qt.

    --license
       Показує
       інформацію
       про    умови
       ліцензування
       програми.

    -v--version
       Показати
       інформацію
       про версію

Параметри

    програми
    --shutdown
       Завершити
       роботу
       сховища
       кук                  і
       служби D-BUS.

    --remove домен
       Вилучити
       куки        для
       домену    зі
       сховища
       кук.

    --remove-all
       Вилучити
       всі        куки
       зі
       сховища.

    --reaload-config
       Перезавантажити
       файл
       налаштувань.

Використання

    Переглядач
    Тенет      KDE,      konqueror,
    використовує
    kcookiejar4                    для
    зберігання
    і керування
    куками        за
    допомогою
    служби D-Bus, яку
    надає kcookiejar4.

    Якщо                kcookiejar4
    запущено
    без
    параметрів,
    програма
    просто
    надаватиме
    службу D-BUS для
    керування
    куками HTTP.

    Якщо                kcookiejar4
    запущено    з
    певними
    параметрами,
    ця програма
    виконує
    додаткові
    дії                  зі
    сховищем
    кук,              яке
    вона    надає
    у
    розпорядження
    програм,
    зокрема,
    може
    вилучати
    куки                  з
    певного
    домену.

Прочитайте

    також
    kdeoptions(7), qtoptions(7)

Вади

    У    програми,
    ймовірно,
    багато    вад.
    Скористайтеся
    адресою     bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org                для
    повідомлень
    про них.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>, Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>.

14 &#1078;&#1086;&#1074;&#1090;&#1085;&#1103; 2008 &#1088;&#1086;&KCOOKIE&ampJAR4(8)