Provided by: kde-l10n-uk_4.2.2-0ubuntu3_all bug

NAME

    meinproc4                               -
    Транслятор
    XML для KDE

SYNOPSIS

    meinproc4 [--help]
         [Загальні_параметри]
         [Параметри_Qt]
         [Параметри_KDE]
         [--cache файл] [--check] [--htdig]
         [--srcdir dir]
         [--param ключ=значення]
         [[-o | --output] файл] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] файл_docbook

Опис

    Команда       meinproc4
    перетворює
    файли    DocBook    на
    файли HTML.

Загальні

    параметри
    --author
       Показати
       інформацію
       щодо
       автора.

    --help Показати
       довідку
       щодо
       параметрів.

    --help-all
       Показати
       всі
       параметри.

    --help-kde
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       KDE.

    --help-qt
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       Qt.

    --license
       Показує
       інформацію
       про    умови
       ліцензування
       програми.

    -v--version
       Показати
       інформацію
       про версію

Параметри

    програми
    --cache файл
       Створити
       файл    кешу
       для
       документа

    --check
       Перевірити
       документ
       на
       коректність

       Іноді
       введена
       інформація
       може
       набувати
       трохи
       страхітливих
       форм,
       оскільки
       одна
       маленька
       помилка
       може
       спричинити
       цілу зливу
       помилок.    У
       такому
       випадку
       слід
       знайти
       першу
       помилку,
       виправити
       цю
       помилку,
       зберегти
       файл,              а
       потім
       запустити
       meinproc4 ще раз.

    --htdig
       Створити
       індекс
       сумісний з
       ht://dig

    -o, --output файл
       Вивести
       весь
       документ
       до файла.

    --stdout
       Вивести
       весь
       документ
       до stdout.

    --stylesheet xsl
       Таблиця
       стилів для
       використання

    --srcdir каталог
       Встановити
       кореневий
       каталог,    у
       якому слід
       шукати kdelibs

    --param
    ключ=значення
       Встановити
       параметри,
       які        буде
       передано
       до таблиці
       стилів.

Користування

    Типовим
    способом
    запуску  meinproc4  є
    проста
    команда

    meinproc4 файл_docbook

    ,   де   файл_docbook   --
    це,
    зазвичай,
    файл    index.docbook.    За
    допомогою
    цієї
    команди        з
    файла               DocBook
    буде
    створено
    сторінки     HTML.
    Зауважте,
    що                      ці
    сторінки
    можна    буде
    переглянути
    лише                  у
    заснованих
    на                           KDE
    переглядачах
    (на зразок Konqueror).

    Якщо           вам
    потрібно
    переглянути
    виведений  HTML
    у           іншому
    переглядачі
    (наприклад,
    якщо               ви
    викладаєте
    його                  у
    мережу),
    скористайтеся
    командою

    meinproc4 --stylesheet назва_таблиці_стилів файл_docbook

    ,                            де
    назва_таблиці_стилів
    --   це    повний
    шлях               до
    одної               з
    таблиць
    стилів     XSL     у
    $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization.   Щоб
    створити
    файл,
    придатний
    для
    викладання
    у       Тенетах,
    ви        можете
    скористатися
    таблицею  kde-web.xsl
    або
    таблицею
    kde-chunk-online.xsl.               Щоб
    дізнатися
    про                  це
    докладніше,
    перегляньте
    файл        README        у
    відповідному
    каталозі.

Прочитайте

    також
    kdeoptions(7), qtoptions(7)

Вади

    У    програми,
    ймовірно,
    багато    вад.
    Скористайтеся
    адресою     bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org                для
    повідомлень
    про них.

                  3.10.2008           MEINPROC4(8)