Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    adddebug - Modifica els Makefile per afegir informació de depuració

SYNOPSIS

    adddebug [-k] [-r] [-n]

DESCRIPCIó

    adddebug modifica el fitxer Makefile en el directori actual (i
    opcionalment en els seus subdirectoris) per afegir informació de
    depuració (-g3). També elimina les optimitzacions (-O[1-9]).

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

OPCIONS

    -k   Manté les optimitzacions (no elimina les opcions -O[1-9]?, per
       omissió les elimina).

    -r   Cerca recursivament a través de tots els subdirectoris del
       directori actual i opera a sobre de cada fitxer Makefile que
       troba.

    -n   Compila sense definir NDEBUG i NO_DEBUG (fa que funcionin les
       crides a kDebug).

AUTHOR

    Burton, Ben.

               7 de març del 2003          ADDDEBUG(1)