Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefile - Crea els Makefile.in i Makefile des d’un Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [ruta_relativa/Makefile] [ruta_relativa]

DESCRIPCIó

    create_makefile crea el Makefile.in i el Makefile en un subdirectori
    que conté un Makefile.am. Estalviareu temps si executeu aquest script
    en comptes de tornar a executar «configure».

    Tingueu present que haureu de proporcionar la ruta a on desitgeu els
    fitxers Makefile i Makefile.am (encara que el /Makefile final podria
    ser omès).

    Aquest script s’haurà d’executar des del directori superior (el que
    contingui el fitxer configure) o des d’un dels seus subdirectoris.

    Si el directori del codi font no és el mateix que a on es realitza la
    compilació (veure les variables d’entorn més avall); s’assumirà que
    cada fitxer Makefile.am i Makefile.in pertanyen al directori de les
    fonts i que cada fitxer Makefile pertany al directori de compilació.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

ENTORN

    Hauria de configurar-se una de las següents variables (però no ambdues)
    si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si
    el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font,
    haureu d’usar la variable OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a
       dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font
       és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, llavores
       OBJ_SUBDIR haurà d’estar establerta a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Per a transformar el directori del codi font en el de compilació
       s’empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori dels
       codis font és ~/src/kdesdk i el  directori  compilat  és
       ~/src/kdesdk-obj, llavors OBJ_REPLACEMENT hauria d’estar definit
       com s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBé

    create_makefiles(1)

AUTORS

    create_makefile ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org> i
    d’altres. Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton,
    Ben <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser
    emprada per d’altres).

               8 de març del 2003      CREATE_MAKEFILE(1)