Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles - Recrea tots los fitxers Makefile sota un determinat
    directori

SYNOPSIS

    create_makefiles [dir]

DESCRIPCIó

    create_makefiles recrea tots els fitxers Makefile en dir i els seus
    corresponents subdirectoris (recursivament) a la recerca de plantilles
    Makefile.am.

    Aquest script s’haurà d’executar des del directori superior (el que
    contingui el fitxer «configure»). Estalviareu temps si executeu aquest
    script en comptes de tornar a executar «configure».

    Si el directori del codi font no és el mateix que a on es realitza la
    compilació (veure les variables d’entorn més avall); s’assumirà que
    cada fitxer Makefile.am i Makefile.in pertanyen al directori de les
    fonts i que cada fitxer Makefile pertany al directori de compilació.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

ENTORN

    Hauria de configurar-se una de las següents variables (però no ambdues)
    si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si
    el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font,
    haureu d’usar la variable OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a
       dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font
       és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, llavores
       OBJ_SUBDIR haurà d’estar establerta a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Per a transformar el directori del codi font en el de compilació
       s’empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de
       les fonts és kdesdk/obj-i386-linux, llavores OBJ_REPLACEMENT
       hauria d’estar establert a s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBé

    create_makefile(1) make(2)

AUTORS

    create_makefiles ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org>.

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben
    <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada
    per d’altres).

               8 de març del 2003      CREATE_MAKEFILES(1)