Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    fixincludes - Redueix el nombre de #includes en els fitxers font del
    KDE

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify]
          [fitxer] [--help]

DESCRIPCIó

    fixincludes intenta reduir el nombre de #includes en els fitxers de
    codi font de C++. La majoria del processament que realitza és específic
    per a KDE pel que és possible que no funcioni tan bé sobre fonts
    d’aplicacions no KDE.

    Els següents problemes són identificats per fixincludes:

    · Incloure capçaleres que ja no estan suportades però que existeixen
     per compatibilitat amb antigues versions de Qt/KDE;

    · Incloure el mateix fitxer múltiples vegades.

    També disposa d’un mode experimental que intenta eliminar un #include
    cada vegada (amb algunes excepcions) per a comprovar si el codi segueix
    compilant. Tingueu present que això modifica el codi font original.

    Per omissió, no es modifiquen els fitxers originals, simplement
    s’escriuen a l’eixida estàndard.

    La llista de fitxers de C++ a analitzar haurà de ser indicada
    mitjançant la línia de comandaments. Si no s’indica cap fitxer,
    s’examinaran els del directori actual junt amb els seus subdirectoris
    (menys els que en el seu fitxer Makefile.am contingui les opcions
    -UQT_NO_COMPAT o -UKDE_NO_COMPAT).

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

OPCIONS

    -v, --verbose
       Mode informatiu. Mostra informació de depuració addicional
       escrivint-la a l’eixida estàndard.

    -e, --experimental
       Mode experimental, ja ha estat descrit amb detall abans. Tingueu
       present que aquesta opció implica --modify.

    -m, --modify
       Alhora que escriu els missatges a través de l’eixida estàndard,
       es modifica el codi original per a solucionar qualsevol problema
       trobat.

AUTORS

    fixincludes ha estat escrit per en Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

AUTHOR

    Burton, Ben.

               7 d’abril del 2003        FIXINCLUDES(1)