Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kfind - utilitat de recerca de fitxers per a KDE

SYNOPSIS

    kfind [ruta_de_recerca] [Opcions genèriques del KDE]
       [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIó

    L’eina find és un útil mètode de recerca al vostre ordinador per a
    fitxers específics, o per a cercar fitxers que cassin amb un cert
    patró. Un exemple d’això podria incloure la recerca de fitxers d’un
    tipus en particular o amb certes lletres en particular al nom del
    fitxer, o que continguin certes peces de text en el seu contingut.

    KFind és una eina gràfica i no es sol executar des de la línia de
    comandaments.

OPCIONS

    ruta_de_recerca
       De forma opcional podeu afegir dos punts per a separar rutes
       especificades prèviament en el diàleg. Podríeu usar aquesta
       habilitat per a configurar icones diferents al vostre plafó o
       escriptori per efectuar recerques ràpides en localitzacions
       diferents.

    Opcions de l’aplicació en una llista de variables

VEURE TAMBé

    Hi ha documentació d’usuari més detallada a help:/kfind (podeu emprar
    aquesta URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kfind).

AUTORS

    El mantenidor actual de KFind és. Hi ha una completa llista d’anteriors
    col·laboradors  en  el  manual  d’usuari disponible a través de
    khelpcenter.

    Aquesta documentació ha estat preparada  per  en  Watts,  Lauri
    <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Watts, Lauri.