Provided by: po4a_0.36.1-1_all bug

NOM

    po4a-gettextize - converteix un fitxer original (i la seva traducció)
    en un fitxer po

SINOPSI

    po4a-gettextize -f <fmt> -m <principal.doc> [-l <XX.doc>] -p <XX.po>

    (XX.po és la sortida, tots els altres són l’entrada)

DESCRIPCIÓ

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

    El guió "po4a-gettextize" està a càrrec de convertir els fitxers de
    documentació en fitxers po. Si comenceu una nova traducció,
    "po4a-gettextize" extraurà les cadenes traduïbles del fitxer de
    documentació i les escriurà en fitxer pot.

    Si ja teniu un fitxer traduït, "po4a-gettextize" intentarà extreure les
    traduccions que conté i posar-les a lloc en el fitxer po de sortida.
    Teniu en compte que aquest procés té una inteligència molt escassa: se
    suposa que l’enèssima cadena del fitxer traduït és la traducció de
    l’enèssima cadena de l’original. Si no és el cas, esteu mort. És per
    això que és molt important que ambdós fitxers comparteixin exactament
    la mateixa estructura.

    Tanmateix, "po4a-gettextize" diagnosticarà la vostra mort detectant
    qualsevol desincronització entre els fitxers, i informant d’on
    succeeixen. En aquest cas, heu d’editar els fitxers manualment per
    solucionar la disparitat informada. Fins i tot si no s’ha informat de
    cap error, heu de comprovar detalladament que el fitxer po generat és
    correcte (és a dir, que cada msgstr és la traducció del msgid associat,
    i no d’un anterior o posterior).

    Fins i tot si el guió aconsegueix fer la seva feina sense problemes
    aparents, marcarà les traduccions extretes com a difuses, per
    assegurar-se que el traductor els donarà un cop d’ull, i detectarà els
    problemes que pugui haver-hi.

    Si el document principal té caracters no-ascii, el fitxer po generat
    estarà en utf-8, per tal de permetre caracters no-estàndards de forma
    independent de la cultura. Sinó (si el document principal està
    completament en ascii), el fitxer po generat utilitzarà la codificació
    del document traduït d’entrada.

OPCIONS

    -f, --format
      Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi
      l’opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.

    -m, --master
      File containing the master document to translate. You can use this
      option multiple times if you want to gettextize multiple documents.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.

    -l, --localized
      File containing the localized (translated) document. If you
      provided multiple master files, you may wish to provide multiple
      localized file by using this option more than once.

    -L, --localized-charset
      Joc de caracters del fitxer que conté el document localitzat.

    -p, --po
      Fitxer on s’escriurà el catàleg de missatges. Si no es proporciona,
      el catàleg de missatges s’escriurà a la sortida estàndard.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.

    -V, --version
      Mostra la versió dels guions i acaba.

    -v, --verbose
      Incrementa el nivell d’informació del programa.

    -d, --debug
      Mostra alguna informació de depuració.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).