Provided by: kde-l10n-ca_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Refà el cau de configuració del sistema.

SYNOPSIS

    kbuildsycoca4 [--nosignal | --incremental | --help | --help-qt |
           --help-kde | --help-all | --author | -v, --version |
           --license]

DESCRIPCIó

    kbuildsycoca4, forma part de les eines de línia de comandaments del KDE
    assegurant l’adequada operació d’aquest en llegir tots els fitxers
    .desktop, .directory, .kimgio i .protocol tot construint una base de
    dades binària.

    El mateix KDE accedeix a aquesta base de dades durant l’operació per a
    proveir la informació de configuració que necessita un programa per a
    executar-se.

    Aquesta eina forma part de ksycoca, el qual manté el cau de la
    configuració del sistema KDE

OPCIONS

    --nosignal
       No senyala les aplicacions

    --incremental
       Actualització incremental

    --help Mostra ajuda quant a les opcions

    --help-qt
       Mostra les opcions específiques de Qt

    --help-kde
       Mostra les opcions específiques de KDE

    --help-all
       Mostra totes les opcions

    --author
       Mostra informació de l’autor

    --version
       Mostra informació de la versió

    --license
       Mostra informació de llicència

ÚS

    Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement
    especificant el següent comandament a l’indicatiu kbuildsycoca4

FITXERS

    /tmp/kde-$USER/ksycoca
       ...

VARIABLES DENTORN
    $KDEDIRS
       Especifica quins directoris formen part de la instal·lació de
       KDE

VEURE TAMBé

    kdeinit4

ERRORS

    Probablement hi ha molts errors. Useu bugs.kde.org: http://bugs.kde.org
    per a informar-los.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>.

                 25-04-2001         KBUILDSYCOCA4(8)