Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

       pgrep,  pkill  - vyhledává procesy, nebo posílá procesům signály, podle
       jména a jiných vlastností

POUŽITÍ

       pgrep [-flvx] [-d oddlova] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
           [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
           [-t terminl,...] [vzor]

       pkill [-signl] [-fvx] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
           [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
           [-t terminl,...] [vzor]

POPIS

       pgrep prohledává běžící procesy a vypisuje ID procesů,  které  vyhovují
       zadaným kritériím. Musí souhlasit všechna kritéria. Např.

       pgrep -u root sshd

       vypíše  jenom  procesy  které  se  jmenují  sshd  a  zároveň  je jejich
       vlastníkem root.  Na druhou stranu,

       pgrep -u root,daemon

       vypíše procesy vlastněné uživatelem root nebo uživatelem daemon.

       pkill posílá zadaný signál (standartně  SIGTERM)  každému  vyhovujícímu
       procesu místo vypisování na standartní výstup.

VOLBY

       -d oddlova
              Nastavuje  použitý  oddělovač  mezi  čísly  procesů  na  výstupu
              (standartně je použit znak  nového  řádku).  (Dostupné  pouze  v
              pgrepu.)

       -f     Vzor  je  normálně  vyhledáván  pouze  ve  jménech  procesů.   S
              přepínačem  -f  se  vyhledává  v  celém  příkazu,  kterým   byly
              spuštěny.

       -g skupina-proces,...
              Vyhoví  procesy,  které  jsou  součástí skupiny-proces. Skupina
              procesů 0 je pgrep nebo pkill sám.

       -G id-skupiny,...
              Vyhoví  procesy,  jejichž  GID  (identifikační  číslo   skupiny)
              odpovídá vzoru. Může být zadán jak číselně, tak symbolicky.

       -l     Kromě  ID  procesů  vypíše  i  jejich  jména.  (Dostupné pouze v
              pgrepu.)

       -n     Vybere  pouze  nejnovější  (naposledy  spuštěný)  proces,  který
              vyhovuje podmínkám.

       -o     Vybere   pouze   nejstarší  (nejdříve  spuštěný)  proces,  který
              vyhovuje podmínkám.

       -P id-rodiovskho-procesu,...
              Vyhoví pouze procesy, jejihž rodič je id-rodiovskho procesu.

       -s id-relace,...
              Vyhoví jenom procesy, které jsou součástí dané relace. Ralace  0
              je interpretována jako relace samotného pgrepu nebo pkillu.

       -t terminl,...
              Vyhoví  pouze  procesy,  které jsou spuštěny na daném terminálu.
              Jméno terminálu může být specifikováno s prefixem "/dev/".

       -u euid,...
              Vyhoví pouze procesy s odpovídajícím efektivním uživatelským ID.
              Může být použita číselná i symbolická hodnota.

       -U uid,...
              Vyhoví  pouze procesy s odpovídajícím uživatelským ID.  Může být
              použita číselná i symbolická hodnota.

       -v     Vypíše všechny procesy, které neodpovídají zadání.

       -x     Vyhoví pouze procesy, jejichž jméno (nebo, pokud je použito  -f,
              příkaz) přesně odpovídá vzoru.

       -signl
              Definuje  signál,  který  je  poslán  všem vyhovujícím procesům.
              Může být použita jak číselná, tak symbolická hodnota.  (Dostupné
              pouze v pkillu.)

OPERANDY

       vzor   Specifikuje  rozšířený  regulární  výraz, který je porovnáván se
              jmény procesů, nebo jejich příkazy.

PŘÍKLADY

       Příklad 1: Vyhledá procesy jménem jméno vlastněné uživatelem root:

       unix$ pgrep -u root jméno

       Příklad 2: Přinutí syslog znovu načíst svůj konfigurační soubor:

       unix$ pkill -HUP syslogd

       Příklad 3: Vypíše detailní informace o všech procesech xterm:

       unix$ ps -fp $(pgrep -d, -x xterm)

       Příklad 4: Všechny procesy netscape přinutí běžet lépe:

       renice +4 `pgrep netscape`

NÁVRATOVÁ HODNOTA

       0      Podmínkám vyhovuje alespoň jeden proces.

       1      Žádný proces nevyhovuje zadaným podmínkám.

       2      Chyba v syntaxi na příkazovém řádku.

       3      Závažná chyba: nedostatek paměti apod.

POZNÁMKY

       Jména procesů pro porovnání jsou maximálně 15 znaků dlouhá, protože  se
       berou  ze  suboru /proc/pid/stat. Pro delší jména použijte parametr -f,
       který bere informace ze souboru /proc/pid/cmdline.

       Běžící pgrep nebo pkill nikdy nevrátí sám sebe jako výsledek.

CHYBY

       Přepínače -n,  -o  a  -v  nemohou  být  kombinovány.  Pokud  to  budete
       potřebovat, dejte mi vědět.

       Vypisuje i zaniklé procesy (zombie).

DALŠÍ INFORMACE

       ps(1) regex(7) signal(7) killall(1) skill(1) kill(1) kill(2)

STANDARDY

       pkill  a  pgrep  se  poprvé objevily v Solarisu 7. Tato implementace je
       plně kompatibilní.

AUTOR

       Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@ifi.uio.no>

       Albert Cahalan <albert@users.sf.net> je údržbář balíku procps.

       Chyby     týkající     se     programu     prosím     zasílejte      na
       <procps-feedback@lists.sf.net>