Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript
    ps2pdf12  -  převede  PostScript  na  PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše
    kompatibilní) pomocí programu ghostscript
    ps2pdf13 - převede PostScript  na  PDF 1.3  (Acrobat 4  a  výše
    kompatibilní) pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

    ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
    ps2pdf12 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
    ps2pdf13 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

    Všechny  skripty  ps2pdf pracují v téměř celé funkčnosti (kromě
    uživatelského rozhraní) stejně jako produkt  Adobe's  Acrobat(TM)
    Distiller(TM): konvertují soubory formátu PostScript na soubory formátu
    Portable Document Format (PDF).

    Tyto tři skripty se liší takto:

    -   ps2pdf12 produkuje vždy PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3
       a vyšší).

    -   ps2pdf13 produkuje vždy PDF 1.3 výstup (kompatibilní s Acrobat 4
       a vyšší).

    -   ps2pdf produkuje momentálně PDF 1.2 výstup (kompatibilní s
       Acrobat 3 a vyšší). Přesto, toto se může v budoucnosti změnit.
       Pokud vám záleží na úrovni kompatibility výstupu, použijte
       ps2pdf12   nebo   ps2pdf13,  anebo  použijte  přepínač
       -dCompatibility=1.x z příkazové řádky.

    Existují určitá omezení ps2pdf konverze. Pro více informací prostudujte
    HTML dokumentaci.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ps2pdfwr(1),
    Ps2pdf.htm v dokumentaci balíku Ghostscript

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.