Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    cosh - funkce hyperbolický cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double cosh(double x);

POPIS

    Funkce cosh() vrací hodnotu hyperbolického cosinu čísla x, který je
    definován jako (exp(x) + exp(-x)) / 2.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             COSH(3)