Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    drem - desetinný zbytek po dělení

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double drem(double x, double y);

POPIS

    Funkce drem() počítá zbytek po dělení čísla x číslem y. Vrácená hodnota
    je x - n * y, kde n je číslo x / y, zaokrouhlené na nejbližší celé
    číslo. Je-li toto číslo 1/2, je zaokrouhleno na sudé číslo.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce drem() vrací zbytek, kromě případu, kdy je y rovno 0, kdy funkce
    selže a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

    EDOM  Dělitel y je nula.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    fmod(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             DREM(3)