Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefile  -  Opretter  Makefile.in og Makefile ud fra en
    Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [relativ_søgesti/Makefile] [relativ_søgesti]

BESKRIVELSE

    create_makefile laver Makefile.in og Makefile i et underkatalog som
    indeholder en Makefile.am. Scriptet sparer tid sammenlignet med at køre
    configure fuldstændigt igen.

    Bemærk at du skal angive søgestien til  den  ønskede  Makefile
    Makefile.am (selvom den endelige /Makefile kan udelades).

    Scriptet kan køres fra topniveaukataloget (det som indeholder configure
    eller fra et af dets underkataloger.

    Hvis kildekodekataloget er  forskelligt  fra  byggekataloget  (se
    miljøvariablerne nedenfor), antages at hver Makefile.am og Makefile.in
    hører hjemme under kildekodekataloget og at hver Makefile hører hjemme
    under byggekataloget.

    Værktøjet er en del af KDE’s programmeludviklingsmiljø.

MILJø

    En af de følgende variabler (men ikke begge) skal være angivet hvis
    kildekodekataloget  er  forskelligt  fra  byggekataloget.  Hvis
    byggekataloget helt enkelt er et underkatalog af kildekodekataloget,
    skal den simplere variabel OBJ_SUBDIR bruges.

    OBJ_SUBJDIR
       Angiver at byggekataloget er i det angivne underkatalog i
       kildekodekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er
       kdesdk og byggekataloget er kdesdk/obj-i386-linux, sĂĄ skal
       OBJ_SUBDIR indstilles til obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Et sed-udtryk som bruges til at transformere kildekodekataloget
       til byggekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er
       kdesdk/obj-i386-linux sĂĄ skal OBJ_REPLACEMENT indstilles til
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OGSĂĄ

    create_makefiles(1)

FORFATTERE

    create_makefile er skrevet af David Faure  <faure@kde.org>. Denne
    manualside er skrevet af Ben Burton  <bab@debian.org> for Debians
    GNU/Linux-system (men kan bruges af andre).

                8. marts, 2003       CREATE_MAKEFILE(1)