Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles - Genopretter alle Makefile under et katalog

SYNOPSIS

    create_makefiles [katalog]

BESKRIVELSE

    create_makefiles  genopretter  alle  Makefile  i katalog og dets
    underkataloger (rekursivt)  ud  fra  de  tilsvarende  Makefile.am
    skabeloner.

    Scriptet  skal  køres fra topniveaukataloget (det som indeholder
    configure). Scriptet sparer tid sammenlignet med at køre configure
    fuldstændigt om igen.

    Hvis  kildekodekataloget  adskiller  sig  fra  byggekataloget (se
    miljøvariablerne nedenfor), antages at hver Makefile.am og Makefile.in
    hører hjemme under kildekodekataloget og at hver Makefile hører hjemme
    under byggekataloget.

    Værktøjet er en del af KDE’s programmeludviklingsmiljø.

MILJø

    En af de følgende variabler (men ikke begge) skal være angivet hvis
    kildekodekataloget  er  forskelligt  fra  byggekataloget.  Hvis
    byggekataloget helt enkelt er et underkatalog af kildekodekataloget,
    skal den simplere variabel OBJ_SUBDIR bruges.

    OBJ_SUBJDIR
       Angiver at byggekataloget er i det angivne underkatalog i
       kildekodekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er
       kdesdk og byggekataloget er kdesdk/obj-i386-linux, så skal
       OBJ_SUBDIR indstilles til obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Et sed-udtryk som bruges til at transformere kildekodekataloget
       til byggekataloget. Hvis kildekodekataloget for eksempel er
       kdesdk/obj-i386-linux så skal OBJ_REPLACEMENT indstilles til
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OGSå

    create_makefile(1) make(2)

FORFATTERE

    create_makefiles er skrevet af David Faure <faure@kde.org>.

    Denne manualside er skrevet af Ben Burton <bab@debian.org> for Debians
    GNU/Linux-system (men kan bruges af andre).

                8. marts, 2003       CREATE_MAKEFILES(1)