Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Kører et program med højere privilegier

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f file] [-i icon name] [-n] [-p priority] [-r] [-s]
       [-t] [-u user] [--nonewdcop] [command [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [KDE Generiske tilvalg] [Qt Generiske tilvalg]

BESKRIVELSE

    KDE su er en grafisk front  for  UNIX®-kommanoden  su  for  K
    desktopmiljøet. Det tillader dig at køre et program som en anden bruger
    ved at angive kodeordet for denne bruger. KDE su er ikke  et
    priviligeret program; det bruger systemets su.

    KDE su har yderligere en egenskab: du kan vælge at det skal huske
    kodeord for dig. Hvis du bruger dette, er du kun nødt til at indtaste
    kodeordet en gang for hver kommando.

    Dette program er beregnet til at blive startet fra kommandolinjen eller
    fra .desktop-filer.

TILVALG

    -c program
       Dette angiver programmet der skal køres som root. Det skal gives
       som et argument. Så hvis, for eksempel, du ønsker at starte en
       ny fulhåndtering, vil du skrive ved prompten: kdesu -c kfm -sw

    -d   Vis fejlinformation.

    -f fil Dette tillader effektiv brug af KDE su i .desktop-filer. Det
       beder KDE su om at undersøge filen angivet ved file. Hvis denne
       fil er skrivbar for nuværende bruger, vil KDE su køre kommandoen
       som nuværende bruger. Hvis dette ikke er tilfældet vil den køres
       som brugeren bruger (som standard root).

       fil evalueres sådan her: hvis fil starter med et /, opfattes det
       som et absolut filnavn. Ellers opfattes det som navnet på en
       global indstillingsfil for KDE. For eksempel: For at indstille
       kdm, kunne du skrive kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

    -i ikonnavn
       Angiv ikon at bruge i kodeordsdialogen. Du kan angive kun
       navnet, uden nogen filendelse.

    -n   Husk  ikke  kodeordet.  Dette  deaktiverer  husk  kodeord
       afkrydsningsfeltet i kodeordsdialogen.

    -p prioritet
       Angiv prioritetsværdi. Prioriteten er et vilkårligt tal mellem 0
       og 100, hvor 100 betyder højeste prioritet, og 0 betyder
       mindste. Standardværdien er 50.

    -r   Brug realtidsskemalægning

    -s   Stop kdesu-dæmonen. Dette er dæmonen der cacher kodeord der
       lykkedes i baggrunden. Denne funktion kan også deaktiveres med
       -n når KDE su først køres.

    -t   Aktivér  terminaluddata.  Dette  deaktiverer  det at huske
       kodeordet. Det er stort set til fejlsøgningsformål; hvis du
       ønsker at køre et program i konsoltilstand, kan du i stedet
       bruge su-kommandoen.

    -u bruger
       Selvom den almindeligste brug af KDE su er at køre et kommando
       som systemadministrator, kan du angive et hvilket som helst
       brugernavn og passende kodeord.

SE OGSå

    su(1)

    Mere detaljeret brugerdokumentation er tilgængelig fra help:/kdesu
    (skriv enten denne URL i Konqueror, eller kør khelpcenter help:/kdesu).

EKSEMPLER

    Kør kfmclient som brugeren jim,  og  vis  Konqueror’s  ikon  i
    kodeordsdialogen:

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

FORFATTERE

    KDE su er skrevet af Geert Jansen <jansen@kde.org> og Pietro Iglio
    <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.