Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       kig - Et interaktivt geometriprogram for KDE

SYNOPSIS

       kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile filnavn]]
           [Generiske KDE-flag] [Generiske Qt-flag]

BESKRIVELSE

       Kig er et program for interaktiv geometri. Det er beregnet til at tjene
       to formål:

       ·  Lade   studenter   udforske  matematiske  figurer  og  begreber  med
          computeren.

       ·  Fungere som  et  værktøj  til  at  optegne  matematiske  figurer  og
          indsætte dem i andre dokumenter, med resultatet direkte synligt.

       Du  kan lave geometri på en computer nøjagtigt som du ville gøre på det
       på en tavle i et klasserum med  dette  program.  Programmet  lader  dig
       imidlertid  flytte og ændre dele af de geometriske figurer så du kan se
       hvordan andre dele ændres som et resultat.

       Kig understøtter lokus og brugerdefinerede makroer. Det både importerer
       og eksporterer også fra fremmede filformater, inklusive Cabri, Dr. Geo,
       KGeo, Kseg og Xfig.

       Programmet er en del af KDE’s officielle uddannelsesmodul.

TILVALG

       Programflag, i en variabelliste

       -c, --convert-to-native
              Vis ikke  den  grafiske  grænseflade.  Konvertér  i  stedet  den
              angivne  fil  til  Kigs  eget  format.  Den konverterede Kig-fil
              skrives på standarduddata hvis ikke -outfile angives.

       -o, --outfile filnavn
              Brugt med --convert-to-native til at angive hvor den nyoprettede
              Kig-fil  skal  gemmes.  Hvis  dette  flag  ikke  angives,  eller
              filnavnet - angives, vil filen blive skrevet til standarduddata.

SE OGSå

       Mere   detaljeret  brugerdokumentation  er  tilgængelig  med  help:/kig
       (skrives  enten  i  stedlinjen  i  Konqueror,  eller  kør   khelpcenter
       help:/kig).

       Der  er også yderligere information tilgængelig på hjemmeside for KDE’s
       uddannelsesprojekt: http://edu.kde.org/kig/.

FORFATTERE

       Kig er skrevet  af  Dominique  Devriese   <devriese@kde.org>,  Maurizio
       Paolini       <paolini@dmf.bs.unicatt.it>,      Franco      Pasquarelli
       <pasqui@dmf.bs.unicatt.it>,  Pino  Toscano   <toscano.pino@tiscali.it>,
       med flere.

       Denne  manualside  er  baseret  på  den  som er lavet for Debian af Ben
       Burton  <bab@debian.org>.

AUTHOR

       Ben Burton.