Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kmousetool - Tilgængelighedsværktøj til at hjælpe med at klikke med
    musen

SYNOPSIS

    kmousetool [KDE Generiske tilvalg] [Qt™ Generiske tilvalg]

BESKRIVELSE

    KMouseTool klikker musen nårsomhelst musemarkøren holder en kort pause.
    dette er designet for at hjælp dem med museskader for hvem gentagne
    musetryk gør ondt.

    KMouseTool kan også indstilles til at vente et bestemt tidsrum før en
    trækning begynder, før klikket holder op. På denne måde kan du også
    bruge det til træk og slip.

SE OGSå

    Mere detaljeret brugerdokumentation findes på help:/kmousetool (skriv
    enten denne URL i Konqueror, eller kør khelpcenter help:/kmousetool).

    Der  er  også  yderligere  information  tilgængelig  på  KDE’s
    tilgængelighedsside.: http://accessibility.kde.org

FORFATTERE

    KMouseTool er skrevet af Gunnar Schmi Dt  <gunnar@schmi-dt.de>, Olaf
    Schmidt <ojschmidt@kde.org> og Jeff Roush <jeff@mousetool.com>.

AUTHOR

    Lauri Watts.