Provided by: kde-l10n-da_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kworldclock - Overvågning af jorden for KDE

SYNOPSIS

    kworldclock [--dump] [--themefile] [-ofile] [--size | WxH] [KDE
          generiske tilvalg] [Qt generiske tilvalg]

BESKRIVELSE

    KWorldClock viser hvor i verden der er lyst og mørkt afhængig af
    tidspunktet, og angiver også tiden i alle større byer i verden. Det kan
    køres som et alenestående program, som en applet i KDE’s panel, eller
    indstillet til at tegne desktoppens baggrund.

    KWorldClock er en del af det officielle KDE’s kdetoys-pakke.

TILVALG

    --dump Skriv en fil der indeholder det egentlige kort

    --theme fil
       Navnet for temaet der skal bruges til at gemme et kort
       (standard: jorden).

    -o fil Navnet på filen som et kort skal skrives til (standard:
       dump.ppm).

    --size WxH
       Størrelsen af kortet der skal gemmes.

SE OGSå

    Mere   detaljeret   brugerdokumentation  er  tilgængelig  fra
    help:/kworldclock (indtast enten denne URL i Konqueror, eller kør
    khelpcenter help:/kworldclock).

FORFATTERE

    KWorldClock er skrevet af Matthias Hölzer-Klüpfel <hoelzer@kde.org>

    Denne manualside er lavet af Ben Burton <bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                8. april, 2003         KWORLDCLOCK(1)